ابن‌تیمیه؛ مدافع یزید بن معاویه

  • 1399/11/05 - 17:44
ابن تیمیه بسیار کوشید که از یزید به معاویه دفاع کند. در همین راستا، او حتی یزید را در قتل حسین (ع) بی‌تقصیر خواند! ابن تیمیه برای تطهیر چهره‌ی یزید، صحیح ترین روایات تاریخی را هم انکار کرده است.

مشهورترین شخصی که به دفاع از مواضع یزید بن معاویه برخواسته، ابن‌تیمیه حرانی است. ابن‌تیمیه در این‌باره می‌نویسد: یزید بن معاویه، امام حسین (ع) را بزرگداشت و او را اکرام نمود و دستور قتل ایشان را صادر نکرد. این کلام مخالف بیانات عالمان بزرگ اهل‌سنت است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ گزارش‌های تاریخی از شخصی خبر می‌دهد که اعمال او همچون تخریب کعبه، کشتار مردم بی‌گناه و... زمینه را برای تنفر از او فراهم کرده است. او که از سوی همه مسلمانان جهان مورد نکوهش قرار گرفته و به عنوان دشمن اهل‌بیت (ع) شناخته شده است، کسی غیر از یزید بن معاویه نیست. شاید برای خواننده شگفت‌انگیز باشد که اگر گفته شود، با این پیشینه، هنوز برخی از عملکرد یزید بن معاویه دفاع می‌کنند. مشهورترین شخصی که به دفاع از مواضع یزید بن معاویه برخاسته، ابن‌تیمیه حرانی است. ابن‌تیمیه در این‌باره می‌نویسد: «یزید بن معاویه، حسین را بزرگ داشت و او را اکرام نمود و دستور قتل ایشان را صادر نکرد».[1]
این در حالی است که جستجو و دقت در کتب تاریخی، به نادرستی کلام ابن‌تیمیه رهنمون می‌کند. به عنوان نمونه ابن‌اثیر در باب شهادت سید الشهداء می‌نویسد: «زمانی که عبیدالله بن زیاد از سوی مردم بخاطر قتل امام حسین (علیه السلام) مورد مذمت قرار گرفت، او گفت: من به دستور یزید، حسین را کشتم. یزید به من گفت: یا حسین را بکش، یا تو را خواهم کشت!»[2] نکته جالب توجه این است که ابن‌اثیر در مقدمه کتاب خود تصریح می کند که هر آنچه در کتابش ذکر کرده است، صحیح است.[3] همچنین کتب دیگر نیز نظر ابن‌تیمیه را در باب یزید بن معاویه به چالش می‌کشانند. طبرانی و ذهبی با تاکید بر نوشتن نامه توسط یزید به عبیدالله بن زیاد می‌نویسند: «در نامه یزید به عبیدالله آمده است که تو و کوفه در امتحان سختی هستید، در این امتحان یا موفق (آزاد) و یا عبد می‌شوی، پس ابن‌زیاد، امام حسین (ع) را کشت و سر مبارک ایشان را برای یزید فرستاد.»[4]
با در نظر داشتن موارد مذکور باید گفت که دیدگاه ابن‌تیمیه در باب یزید، تنها در جهت تطهیر شخصیت یزید بن معاویه و مبرا کردن او از دست داشتن در قتل سید الشهداء (ع) است. چرا که کتب تاریخی و علمای بزرگ اهل‌سنت، یزید را مقصر اصلی در باب شهادت امام حسین (ع) می‌دانند.

پی‌نوشت:

[1] ابن‌تیمیه، منهاج السنه، ج 4، ص 557 و 472.
[2] ابن‌اثیر، الکامل فی التاریخ، ج 3، ص 234.
[3] ابن‌اثیر، الکامل فی التاریخ، ج 1، ص 7.
[4] طبرانی، سلیمان، معجم الکبیر، ج 3، ص 115. ذهبی، محمد، سیر اعلام النبلاء، ج 3، ص 305.
برگرفته از مقاله نقد دیدگاه ابن‌تیمیه درباره یزید از منظر علمای اهل‌سنت، چاپ شده در مجله سراج منیر.

تنظیم و تدوین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.