آیا مسیحیان ملزم به رعایت اخلاق اجتماعی و خانوادگی هستند؟

  • 1397/08/29 - 20:14
عهد جدید سلسه دستور العمل های اخلاقی در حوزه فردی و اجتماعی را به مسیحیان توصیه می کند و بر آنها تاکید می ورزد که به برخی از آنها اشاره می کنیم: اطاعت از حکومت و پادشاه، اطاعت برده از ارباب، اطاعت زن از شوهر و فرزندان از والدین، محبت به همسایگان و سایر مردم و...

عهد جدید سلسه دستور العمل های اخلاقی در حوزه فردی و اجتماعی را به مسیحیان توصیه می کند و بر آنها تاکید می ورزد که به برخی از آنها اشاره می کنیم

- اطاعت از حکومت و پادشاه

 از جمله دستورات عهد جدید به پیروان مسحیت اطاعت از حکومت و پادشاه است. «لهذا هر منصب بشری را بخاطر خداوند اطاعت کنید خواه پادشاه را که فوق همه است ...همه مردم را احترام کنید. برادران را محبت نمائید ازخدا بترسید پادشاه را احترام نمایید.»[1] پولس در رساله تیطس3: 1  می گوید:« به ایشان یادآور که حکام و سلاطین را اطاعت کنند و فرمانبرداری نمایند و برای هر کار نیکو مستعد باشند.»

- اطاعت برده از ارباب

اطاعت برده از مولی هرچند ظالم نیز مورد تاکید عهد جدید قرار گرفته است. «ای نوکران مطیع آقایان خود باشید با کمال ترس و نه فقط صالحان و مهربانان بلکه کج خلقان را نیز.»[2] پولوس در نامه به افسسیان 6: 5  می گوید : «ای غلامان آقایان بشری خود را چون مسیح با ترس و لرز با ساده دلی اطاعت کنید.»

- اطاعت زن از شوهر و فرزندان از والدین

از جمله توصیه های مورد توجه خاص کتاب مقدس اطاعت زن از همسر و فرزند از والدین است. پولس در نامه به افسسیان 5: 22 چنین آورده:« ای زنان، شوهران خود را اطاعت کنید چنانکه خداوند را.» در رساله اول پطرس3: 1-6 توصیه شده: «همچنین ای زنان، شوهران خود را اطاعت نمایید... و شما را زینت ظاهر نباشد از بافتن مو و متحلی شدن به طلا و پوشیدن لباس بلکه انسانیت باطنی قلبی، در لباس غیر فاسد روح حلیم و آرام نزد خدا گرانبهاست زیرا به اینگونه زنان مقدسه در سابق نیز که متوکل به خدا بودند خویشتن را زینت می نمودند و شوهران خود را اطاعت می کردند: مانند ساره که ابراهیم را مطیع بود و او را آقا می خواند...» پولس نیز در رساله افسسیان 6: 1سفارش می کند« ای فرزندان، والدین خود را در خداوند اطاعت نمایید زیرا که این انصاف است.در کولسیان 3: 20 نیز می نویسد: ای فرزندان، والدین خود را رد همه چیز اطاعت کنید زیرا که پسندیده است در خداوند.»

- محبت به همسایگان و سایر مردم

از جمله دستورات کلیدی حضرت عیسی به پیروانش محبت به همسایگان و مردم است. حضرت عیسی درباره محبت کردن میفرمایند: شنیده اید که گفته شده همسایه خود را محبت نما و با دشمن خود عداوت کن  اما من به شما می گویم که دشمنان خود را محبت نمایید و برای لعن گنندگان خود برکت بطلبید و به آنانی که به شما نفرت کنند احسان کنید و هر کس به شما فحش دهد و جفا رساند دعای خیر کنید.[3] در انجیل یوحنا 15: 12 آمده:این است حکم من که یکدیگر را محبت نمایید همچاننکه که شما را محبت نمودم. در رساله اول یوحنا 3: 18 درباره نحوه محبت کردن می نویسد: «ای فرزندان محبت به جا آوریم نه در کلام و زبان بلکه در عمل و راستی»  و یا در یوحنا 4: 20 می گوید: «اگر کسی گوید که خدا را محبت می نمایم و از برادر خود نفرت داشته باشد دروغگو است زیرا کسی که برادری را دیده است محبت نکند چگونه ممکن است خدایی را که ندیده محبت نماید؟ »

پی‌نوشت:

[1]. رساله دوم پطرس2: 13 و 17، رساله اول پطرس 3: 1
[2]. رساله دوم پطرس 2 : 18
[3]. متی 5: 43-44

بازنشر