بزرگان اهل حق و معرفی دون‌های پسین و پیشین

  • 1397/02/17 - 12:02
با توجه به منابع دفتری و کلامی اهل حق می‌بینیم برخی از بزرگان و پیشوایان فرقه اهل حق، دون‌های گذشته خود را معرفی کرده‌اند و اهل حق را بر این باور آورده است که اگر کسی مراحل تکامل را گذرانده باشد و به ترقی و پیشرفت روحی نائل‌آمده باشد می‌تواند دون‌های پیشین و پسین خود را و دیگران را نیز معرفی نمایند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب– "دونادون" به معنای گردش متوالی روح در هزار و یک بدن، که ازلحاظ ماهیت-خروج روح از بدنی و ورود آن به بدن دیگر- با تناسخ هیچ تفاوتی ندارد، از اندیشه‌های اصلی پیروان فرقه اهل حق است. اکنون از پیروان فرقه اهل حق این سؤال مطرح می‌شود که آیا شخص می‌تواند دون‌های پسین و پیشین خود را معرفی نماید؟ با توجه به منابع دفتری و کلامی اهل حق می‌بینیم برخی از بزرگان و پیشوایان فرقه اهل حق، دون‌های گذشته خود را معرفی کرده‌اند و اهل حق را بر این باور آورده است که اگر کسی مراحل تکامل را گذرانده باشد و به ترقی و پیشرفت روحی نائل‌آمده باشد می‌تواند دون‌های پیشین خود را و دیگران را نیز معرفی نمایند و همچنین این افراد می‌توانند دون‌های پسین خود را نیز معرفی نمایند. [گلستان یاری "دونادون"، صص 73-71] اما پیروان و سرسپردگان فرقه اهل حق باید بدانند که اولاً: اصل دونادون طبق ادله عقلی و نقلی مردود است و به‌تبع آن اموری دیگر مانند گواهی از دون‌های پسین و پیشین نیز باطل خواهد بود. ثانیاً: گواهی دادن مطرح‌شده توسط بزرگان و مرشدان اهل حق صرفاً یک ادعا است که از طرف آنان برای عوام‌فریبی خود مطرح‌شده است و هیچ دلیل بر آن وجود ندارد و بیشتر به داستان شبیه است تا واقعیت خارجی. بنابراین سرسپردگان فرقه اهل حق باید چشم خود را به‌سوی واقعیت بازنموده و از دنبال کردن عقاید و داستان‌سرائی‌های بی‌پایه و اساس خودداری کنند.  

پی‌نوشت:
اکبری، سید محمد، گلستان یاری "دونادون"، 1380، صص 73-71

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.