پیامبر از نگاه نواندیشان اهل حق

  • 1397/02/23 - 13:13
گروه نوپدیدی در اهل حق که داعیه دین مستقل یارسان را دارند، در برابر این پرسش که اگر اهل حق دین مستقلی است پس پیامبر او کیست؟ می‌گویند؛ تمامی افراد حاضر در بارگاه سلطان اسحاق که سخنان او را می‌شنیدند و به دیگران انتقال می‌دانند، پیامبران حق بوده‌اند.

مطلب اجمالی– علیرغم اینکه بسیاری از پیروان فرقه اهل حق خود را مسلمان می‌دانند و اعتقاد دارند پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله) آخرین پیامبر الهی است. [برهان الحق، ص 10؛ مکاتبه با دایرة‌ المعارف تشیع، ج 3، ص 660] اما گروه نوپدید و نواندیشی در اهل حق که داعیه دین مستقل یارسان را دارند، در برابر این پرسش که اگر اهل حق دین مستقلی است، پیامبر او کیست؟ می‌گویند؛ پیامبر یعنی پیام‌آورنده از جانب حق که وظیفه او ابلاغ پیام الهی است، و ازآنجاکه سلطان اسحاق در اندیشه اهل حق تجلی ذات الهی است، نیاز نیست کسی واسطه درگاه او و خداوند متعال باشد و حق‌تعالی پیامش را مستقیم به او می‌رساند، و از آنجاکه تمامی افراد حاضر در بارگاه سلطان اسحاق که سخنان او را می‌شنیدند و به دیگران انتقال می‌دانند، پیامبران حق بوده‌اند. [مجموعه پرسش و پاسخ‌ها پیرامون آیین یاری، ص 12-11] سخن مذکور درباره پیامبر الهی و آسمانی توسط این گروه از اهل حق اولاً: هیچ پشتوانه علمی ندارد و حاکی از عوام فریبی و جاه‌طلبی آنان، در میان سرسپردگان فرقه اهل حق است. ثانیاً: حاکی از بی توجهی این نواندیشان به مبانی و اصول اهل حق است. بنابراین بزرگان و سرسپردگان فرقه اهل حق باید بدانند که جریان مذکور که تحت عنوان "یارسانی‌ها" مشغول به فعالیت هستند، توجهی به مبانی اعتقادی اهل حق ندارند.

پی‌نوشت: 
الهی، نورعلی، برهان الحق، چاپ هشتم، تهران، جیحون، 1373، ص 10 
صدر حاج جوادی، احمد و.....، مکاتبه سید قاسم افضلی، دائرة‌المعارف تشیع، ج 3، چاپ اول، تهران، موسسه دائرة‌المعارف تشیع  1371، ص 660
 میره بیگی، طهمورث، مجموعه پرسش و پاسخ‌ها پیرامون آیین یاری، جزوه منتشره شده در سال 1395، صص 12-11

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.