برزخ در اندیشه اهل حق

  • 1396/09/26 - 09:09
اعتقاد به برزخ یکی از باورهای مسلم در بین مسلمانان است اما اکثریت اهل حق که خود را مسلمان معرفی می نمایند با توجه به اعتقاد به تناسخ سخنی از بزرخ به میان نمی آورند هرچند متون اولیه اهل حق حاکی از انتقال روح بعد از مرگ به عالم دیگر است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب–  اعتقاد به برزخ یکی از عقاید مسلمانان است که با توجه به آیات و روایات مختلف به اثبات رسیده است. اکثریت سرسپردگان به فرقه اهل حق علیرغم اینکه خود را مسلمان و شیعه معرفی می‌نمایند[برهان الحق، ص 10؛ مکاتبه با دائرة‌المعارف تشیع، ج 3، ص 660] اما اعتقاد به تناسخ یا دونادون باعث شده است که در عقاید و اندیشه های ایشان کمتر از برزخ سخنی به میان بیاید زیرا بر مبنای اعتقاد به تناسخ روح با گردش‌های متوالی از جسمی به جسم دیگر، دیگر جایی برای سخن از برزخ نمی‌ماند. [شناخت فرقه اهل حق، ص 116؛ بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ص 183] اما بررسی"کلام برزنجه" و برخی دیگر از متون اولیه اهل حق نشان می‌دهد که روح انسان بعد از مرگ به عالم دیگری (غیب) انتقال می‌یابد نه به پیکر دیگری، که خود حاکی از تناقض آشکار در دفاتر کلامی و در نتیجه عقاید اهل حق است و تناقض‌گویی در این فرقه را کاملاٌ نمایان می‌کند. [بازشناسی آیین یارسان (اهل حق)، ص 183]   

 پی‌نوشت:
الهی، نورعلی، برهان الحق، چاپ هشتم، تهران، جیحون، 1373، ص 10 
افضلی، قاسم، مکاتبه با دائرة‌المعارف تشیع،، ج 3، چاپ اول، تهران، موسسه دائرة‌المعارف تشیع،1371، ص 660 
خدابنده، عبدالله، شناخت فرقه اهل حق، چاپ اول، تهران، امیرکبیر، 1382، ص 116 
رستمی، منصور، بازشناسی آیین یارستان (اهل حق)، ج 1، چاپ اول، قم، رسالت یعقوبی، 1392، ص 183

برچسب‌ها: 
تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.