کوکی به نام سماع

  • 1396/07/23 - 11:39
صوفیه وجد را حالتی غیر ارادی می‌داند که برای همه حاصل نمی‌شود. ولی به خاطر آنکه همه از این حالت برخوردار شوند، اعمالی را برای ایجاد وجد تعریف کرده‌اند که از جمله آن سماع است. درنتیجه سماع همچون کوکی است که درویش برای رسیدن به وجد به آن مشغول می‌شود.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بیشتر صوفیه سماع را نه تنها جایز دانسته‌اند، بلکه قولا و عملا آن را بسیار ممدوح و مطلوب داسته‌اند. دکتر قاسم غنی تحت عنوان سماع می‌گوید: «حالت جذبه و اشراق و از خود بی‌خود شدن و فنا، امر غیر ارادی است که اختیار صوفی تاثیری در ظهور آن ندارد. ولی بزرگان صوفیه از همان دوره‌های قدیم به این نکته پی بردند که اضافه بر استعداد صوفی و علل و مقدماتی که او را برای منجذب شدن قابل می‌سازد، وسایل عملی دیگری که به اختیار و اراده سالک است نیز برای ظهور حال فنا موثر است، بلکه برای پیدا شدن حال و وجد، عامل بسیار قوی محسوب است. از جمله موسیقی و آواز خواندن و رقص که همه آنها تحت عنوان سماع در می‌آید.» [عارف و صوفی چه می‌گویند؟، ص 85]
قاسم غنی می‌خواهد بگوید اگر برای صوفی حالت وجد –که اراده شخص در او دخیل نیست- حاصل نشد، به وسیله رقص سماع، وجد را برای خود ایجاد کند. درواقع سماع همچون کوکی است که وجد را با چرخیدن درویش برای او حاصل می‌کند.

پی‌نوشت:
میرزا جواد آقا تهرانی، عارف و صوفی چه می‌گویند؟، آفاق، چاپ دوم، 1395، ص 85

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.