سند حدیث غدیر مورد اطمینان علمای اهل سنت

  • 1397/06/07 - 11:11
حدیث غدیر یکی از مهمترین و محکمترین احادیث وارده در میان فرق مسلمین می‌باشد لذا برخی سعی در کم رنگ جلوه دادن این حدیث می‌کنند و یا در صحت سندی و اعتباری آن خدشه وارد می‌کنند که حاکی از جهلشان می‌باشد، اما به اعتقاد بزرگان فریقین این حدیث علاوه بر متواتر بودن از حیث سند و اعتبار هم جایگاه والایی دارد و کثیری آن را تائید می‌کنند.

در صحت اثبات حدیث غدیر و متواتر بودن آن جای هیچ‌گونه  خدشه و اشکالی نیست، چرا که این حدیث و جوهره‌ی قائم به نفس آن را از هرگونه بحثی خارج است و راویان در سند این حدیث، همان راویان در دو کتاب صحیح مسلم و بخاری هستند که بزرگان اهل سنت همه را ثقه می‌دانند و از طرف دیگر بزرگان اهل سنت در کتب خود نسبت به این حدیث مشهور این گونه معترفند و می‌گویند، که این حدیث هم صحیح است و هم متواتر و... لذا افرادی مثل ترمذی پس از ذکر حدیث غدیر می‌گوید: «این روایت حسن و صحیح است.»[سنن ترمذی، ج2 ص298] ابن عبدالبر می‌گوید: «تمام این روایات آثاری ثابت هستند.»[استیعاب، ج3ص1098-1100] ابن‌مغازلی شافعی به نقل از استادش می‌گوید: این روایت غدیر، حدیثی صحیح و ثابت از رسول خداست و هیچ اشکالی ندارد و صد نفر آن را روایت کرده‌اند...»[مناقب ابن مغازلی، ص27ح39] غزالی در کتاب خود می‌نویسد: حجت پرده از رخ خود برداشته و همگان به متن حدیث غدیر اتفاق نظر دارند، چرا که پیامبر فرمود –من کنت مولاه فعلی مولاه- و عمر بن خطاب گفته است: بخّ بخّ...
و هم‌چنین قرطبی، ابن ابی الحدید، ابن حجر عسقلانی، سیوطی، ابن حجر هیثمی، آلوسی و... این حدیث را صحیح و ثابت می‌دانند و می‌گویند بزرگان آن را روایت و نقل می‌کنند.

پی‌نوشت:

سنن، ترمذی، دار الرائد العربی، بیروت، لبنان، ج2 ص298. «هذا حدیث حسن صحیح.»
استیعاب، ابن عبدالبر، دارالجیل، بیروت، لبنان، ج3 ص1098-1100 رقم1855. «هذه کلها –مواخاة، ولایت، غدیر و...- آثار ثابته.»
مناقب امام علی بن ابی‌طالب(ع)، ابن مغازلی، دارالاضواء، بیروت، لبنان، ص27 حدیث39. 

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.