واكنش خسروپرويز به نامه پيامبر (ص)

  • 1394/05/23 - 11:05
متن نامه پیامبر اکرم در تاریخ موجود است و پیش‌تر در این باب سخن گفتیم، نامه پیامبر توسط یکی از صحابه به نام عبدالله بن حذافة السهمی به دربار خسروپرویز فرستاده شد. خسروپرویز نه تنها پاسخی منطقی به نامه پیامبر نداد،‌ بلکه نامه را پاره کرد. پس از اينكه خسروپرويز، نامه را دريد، به حاكم ايرانیِ يمن (كه دست‌نشانده ساسانيان بود) دستور داد تا...

بسم الله الرحمن الرحیم

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مدتی است که شایعاتی مبنی بر پاسخ خسروپرویز به نامه پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) در فضای مجازی منتشر می‌شود. متن شایعه به این صورت است:

شاید خیلی از شما دلیل ایمان نیاوردن خسروپرویز، شاه ایران به اسلام را این می‌دانید که پیامبر مسلمانان، نامه را با اسم وی آغاز نکرده و او نامه را پاره کرده ... اما حقیقت چیست؟! پیکی از اسلام به ایران آمد. خسروپرویز او را به حضور خواست. از وی درباره اسلام پرسید ... وی گفت: در دین ما پرستش خدا مهم‌ترین مورد است! خسروپرویز گفت: ما 1100 سال است که خداپرستیم! پیک گفت: در اسلام زنده به گورکردن دختر، کار حرامی است! خسروپرویز گفت: مگر این کار را انجام می‌دادید، ننگ بر شما. دختران ما الهه هستند! پیک گفت: برده داری در اسلام حرام است! خسروپرویز گفت: ما از زمان کوروش بزرگ، برده داری نکردیم! پیک گفت: در اسلام همه برابرند! خسروپرویز گفت: در ایران، من هم اگر اشتباه کنم به دادگاه می‌روم! و تا آنجا بحث طول کشید که اسلام چیز جدیدی برای ایران نداشت! خسروپرویز نامه را پاره کرد و به پیک گفت: اگر شما الان می‌خواهید راه انسانیت را پیدا کنید، ما 1100 سال پیش آنرا پیدا کرده‌ایم.

در پاسخ به این گفتار باید بگوییم:
- چنین گفت‌وشنودی سند تاریخی ندارد. به تعبیری روشن‌تر، این گفتگو، حاصل خیال‌بافی و توهمات یک شخص اسلام‌ستیز است و ارزش پژوهشی ندارد.[1]
- متن نامه پیامبر اکرم در تاریخ موجود است و پیش‌تر در این باب سخن گفتیم.[2] نامه پیامبر توسط یکی از صحابه به نام عبدالله بن حذافة السهمی، به دربار خسروپرویز فرستاده شد.[3]
- خسروپرویز نه تنها پاسخی منطقی به نامه پیامبر نداد،‌ بلکه نامه را پاره کرد (درید).[4] اکثر قریب به اتفاق منابع تاریخی چنین گفته‌اند. و تنها  احمد بن ابی‌یعقوب بن واضح (مشهور به یعقوبی) در تاریخ مشهور خود گفت که وقتی عبدالله بن حذافة نامه را به خسروپرویز رساند، خسرو جواب نامه را نوشت و در میان حریر قرار داد و برای پیامبر فرستاد، وقتی عبدالله بن حذافة نامه را به پیامبر رساند، پیامبر فرمود که من به حریر او نیاز ندارم (در پی مال دنیا نیستم). پس پیامبر نامه و حریر را به خسروپرویز بازگرداند. البته یعقوبی در ادامه می‌گوید که چنین چیزی (پاسخ محترمانه خسروپرویز به پیامبر) ثابت شده نیست، بلکه قول دیگری هم وجود دارد و آن اینکه منابع تاریخی گویای این هستند که خسروپرویز نامه را پاره کرد (درید).[5] به هر روی بنا بر آنچه در منابع تاریخی آمده، خسروپرویز پس از خواندن نامه، متکبرانه و از روی غضب گفت: «یکتب إلی بهذا و هو عبدی [6] او (محمد) این نامه را به من نوشته است، در حالی که او بَرده من است (یعنی او كه در مقام از من پايين‌تر است،‌با چه جرئتی برای من اینگونه نامه نوشته است؟)» این در حالی است که پیامبر در نامه، خسروپرویز را با لحنی محترمانه به صورت "کسرای بزرگ ایران" خطاب کرد. لیکن تکبر خسروپرویز سبب شد که از پذیرش حق سر باز زند. وی -خسروپرویز- در گذشته نیز بارها در آزمون‌های گوناگون کارنامه‌ای بس زشت از خود برجای گذاشته بود.[7]
از ديگر سو، برخی جریانات، اصل نامه نوشتنِ پیامبر به خسروپرویز را انکار کرده و گفته‌اند که هیچ نامه‌ای نوشته نشد و این نامه جعلی است! در پاسخ باید بگوییم که اسناد متعدد تاریخی بر این امر (نامه پیامبر به خسروپرویز) گواهی دادند، پس نمی‌توان به راحتی و بدون دلیل -یا از روی احتمالات- آن را انکار کرد. گذشته از این، دلیلی عقلی نیز وجود دارد که این نامه و شبیه آن نوشته شده است. قرآن، بر جهانی بودنِ رسالت محمد (صلی الله علیه و آله) تأکید دارد، از ديگر سو، قرآن بر اتمام رسالت و اکمال دین و اینکه محمد رسول الله (صلی الله علیه و آله) وظایف خود را در ابلاغ وحی -از جزء و كل- به صورت کامل انجام داده است، تأکید می‌کند (مائده:3)، در صورتیکه اگر پیامبر، پیام خود را به گوش سرانِ تمدن‌های در دسترس آن روز نرسانده باشد، پس انجام رسالت معنی نخواهد داشت (تنها در حالتی اتمام حجت و انجام رسالت معنی دارد، که پیامبر حداقل به بزرگان و سران مللِ در دسترس، پیام خود را ابلاغ کرده باشد) و این چنین است که نامه پیامبر به خسروپرویز (کسرای ایران)، و دیگر سران کشورها -که در تاریخ آمده [8]- پشتوانه عقلانی و تاريخی دارد و به راحتی نقض پذیر نیست.
پس از اينكه خسروپرويز، نامه را دريد، به حاكم ايرانیِ يمن (كه دست‌نشانده ساسانيان بود) دستور داد تا محمد (ص) را دستگير و آزار دهند. آنان (حاكم ايرانیِ يمن و نمايندگانِ او) نيز از يمن به مدينه رفتند و در اثر رخداد حوادثی عجيب، مسلمان شدند.[9]
گذشته از اين سخنان، گفتگوی جعلی ميان پيك پيامبر و خسروپرويز، به روشنی نشانگر ضعف اطلاعات تاريخیِ جاعلان است، به زبانی گوياتر، متن مورد ادعا به طرزی ناشيانه جعل شده است! چه اينكه سخنانی كه به خسروپرويز نسبت داده شده است، اكثراً خلاف آموزه‌های زرتشتی و ساسانی است.[10]
 

پی‌نوشت:

[1]. اصولاً نمی‌توان از جریان باستانگرای ضدّاسلام، توقع منطق و ادب داشت. چه اینکه مبنای باورها و رفتارهای آنان بر امری بس زشت و فاسد بنا شده است. بنگريد به «داستان ایمان آوردن گشتاسپ به زرتشت».
[2]. بنگريد به «متن نامه پيامبر به خسروپرويز»
[3]. محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، بیروت: روائع التراث العربی، 1387 ه.ق، ج 2، ص 454؛ تاریخ طبری،‌ ترجمه ابو القاسم پاینده، تهران: انتشارات اساطیر، 1375، ج 3، ص 1142؛ ابن اثیر جزری، تاریخ کامل بزرگ اسلام و ایران، ترجمه: عباس خلیلی، ابوالقاسم حالت، تهران: مؤسسه مطبوعات علمی، 1371، ج 5، ص 185؛ ابو علی بلعمی، تاریخ بلعمی، تهران: انتشارات سروش، 1378، ج 3، ص 226؛ ابن عبدالبرّ، الاستیعاب فی معرفة الأصحاب، تحقیق علی محمد البجاوی، بیروت: دار الجیل، 1992. ج 3،ص 889؛ احمد بن علی بن حجر العسقلانی، الإصابة فی تمییز الصحابة، بیروت: دارالکتب العلمیة، 1995، ج 1، ص 463؛ خیر الدین الزرکلی، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال و النساء من العرب و  المستعربین و المستشرقین، بیروت: دار العلم للملایین، 1989، ج 4، ص 78؛ أحمد بن یحیی بن جابر البلاذری، کتاب جمل من انساب الأشراف، بیروت: دار الفکر، 1996، ج 1، ص 215؛ طبقات ابن سعد، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران، انتشارات فرهنگ و اندیشه، 1374. ج 4، ص 170؛ ابن هشام، زندگانی محمد (ص) پیامبر اسلام، ترجمه سید هاشم رسولی، تهران: انتشارات کتابچی، 1375، ج 2، ص 385؛ ابن هشام، السیرة النبویة، بیروت: دار المعرفة، ج 2، ص 607؛ ابن کثیر، البدایة و النهایة، بیروت: دار الفکر، 1407 ه.ق. ج 4، ص 180-269؛ مطهر بن طاهر مقدسی، آفرینش و تاریخ، ترجمه محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، نشر آگه، 1374، ج 1، ص 520؛ ابن فقیه همدانی، ترجمه مختصر البلدان (بخش مربوط به ایران)، ترجمه ح. مسعود، تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1349، ص 167؛ ابن خلدون، دیوان المبتدأ و الخبر (تاریخ ابن خلدون)، تحقیق خلیل شحادة، بیروت: دار الفکر، ۱۹۸۸، ج ۲ ص ۴۵۱؛ شمس الدین محمد بن احمد الذهبی، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، بیروت: دار الکتاب العربی، 1993، ج 3، ص 343؛ أبو الحسن علی بن الحسین المسعودی، التنبیه و الإشراف، القاهرة: دار الصاوی، (افست قم: مؤسسة نشر المنابع الثقافة الاسلامیة). ص 225؛ احمد بن أبی یعقوب، تاریخ الیعقوبی، بیروت: دار صادر، ج 2، ص 77.
[4]. ابن عبدالبرّ، همان، ج 3،ص 889؛ احمد بن علی بن حجر العسقلانی، همان، ج 1، ص 463-465؛ طبقات ابن سعد، همان، ج 4، ص 170؛ ابن کثیر، همان، ج 4، ص 269؛ مطهر بن طاهر المقدسی، البدء و التاریخ، بورسعید: مکتبة الثقافة الدینیة. ج 4، ص 228 - ج 3، ص 170؛ مطهر بن طاهر مقدسی، آفرینش و تاریخ، ترجمه محمد رضا شفیعی کدکنی، تهران، نشر آگه، 1374، ج 1، ص 520؛ ابن فقیه همدانی، همان، ص 167؛ ابن خلدون، همان، ج ۲ ص 451؛ تقی الدین أحمد بن علی المقریزی، إمتاع الأسماع، بیروت: دار الکتب العلمیة، 1999،‌ ج 10، ص 61؛ محمد بن جریر طبری، تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، بیروت: دار التراث، 1967، ج 2، ص 654، أبو الحسن علی بن الحسین المسعودی، ص 225.
[5]. احمد بن أبی یعقوب، تاریخ الیعقوبی، بیروت: دار صادر، ج 2، ص 77؛ تاریخ یعقوبی، ترجمه محمد ابراهیم آیتی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، 1371، ج 1، ص 442-443.
[6]. ابن کثیر، البدایة و النهایة، بیروت: دار الفکر، 1986. ج 4، ص 269؛ ابن خلدون، دیوان المبتدأ و الخبر (تاریخ ابن خلدون)، بیروت: دار الفکر، ۱۹۸۸، ج ۲ ص ۴۵2؛ تاریخ الامم و الملوک (تاریخ الطبری)، بیروت: دار التراث، 1967، ج 2، ص 655؛ ابن اثیر جزری، تاریخ کامل بزرگ اسلام و ایران، همان، ج 2، ص 213؛ أبوالفرج عبدالرحمن بن علی بن محمد ابن الجوزی، المنتظم فی تاریخ الأمم و الملوک، بیروت: دار الکتب العلمیة، ج ۳ ص ۲۸۲
[7]. بنگريد به «خسرو پرویز در آزمون اندیشه‌ی انسانی»
[8]. در منابع متعدد تاريخی آمده است كه محمد رسول الله (صلی الله عليه و آله) به هشت تن از سرانِ ملت‌ها (از جمله خسروپرویز پادشاه ايران) نامه فرستاد. بنگريد به: تاریخ بلعمی، همان، ج 3، ص 226؛ ابن هشام، زندگانی محمد (ص) پیامبر اسلام، ترجمه سید هاشم رسولی، تهران: انتشارات کتابچی، 1375، ج 2، ص 385
[9]. بنگريد به «حقایقی شگفت‌انگیز از مسلمان شدن ایرانیان یَمَن به دست پیامبر» و «ایرانیان و جهاد علیه اعراب مرتد در عصر پیامبر»
[10]. تناقضات آيين زرتشتی با توحيد؛ بنگريد به «نفی توحید افعالی در اوستا»، «نفی توحید ذاتی در دین زرتشتی» و «ضعف و نقص در ذات اهورامزدا ؟»
در باب جايگاه زنان و دختران، بنگريد به «بانوی ایرانی ! اسلام برای تو چه ارمغان آورده ؟!»
در باب برده‌داری در ايران باستان، بنگريد به «تأیید مطلق برده‌داری در دین زرتشتی»،‌«آیا کورش برده داری را لغو کرد؟»،‌ «برده‌داری در عصر هخامنشیان»
در باب عدم وجود عدالت اجتماعی در عصر ساسانيان، بنگريد به: «نظام طبقاتی و ترویج برده‌داری در ایران باستان»، «حکومتِ انوشیروان، بر پایه تبعیض و اختلاف طبقاتی» و «جزئیاتی از نظام طبقاتی ایران باستان، آنچه نمی‌خواهند ما بدانیم!»

تولیدی

دیدگاه‌ها

خسروپرويز خوب كرد نامه پيامبر را پاره كرد دين ما زرتشته نه اسلام مگه زوره ميخواهيد دين تحميل كنيد بهترين دينو باستان داشتن يعني زرتشت كه مردمانش از نظر فرنگ اول جهان هستن اقاي محمد برود ياد بگيرد به دختر بچه 7 ساله تجاوز نكند و صدهاهزار انسان بگناه مخالف را قتل عام نكند و يهوديان را كشتار وحشيانه نكند و نگويد ادرار مرا بخوريد و تناول كنيد! و برده دار نباشد اسرا به كنيزي نگيرد و با انان همبستر نشود اون موقع بيايد حرف بزند دين را بايد با پيروانش سنجيد درحالي كه ميبينيم اسلام پيروانش ادم هايجنايتكار و...... ديگه بقيش زشته كارهايشون پس اگه اسلام را نبايد با مسلمانان نظر داد پس با چي؟؟ چطور بهترين دين پيروانش ناقص العقل وحشي شديد هستن! مگه فهم و شعور ندارن؟؟

حقیقت گوی دروغگو برات مـتأسفم که رفتار اشتباه و بی ادبانه خسروپرویز رو این جو توجیه می‌کنی

اگر پیامبر گفت حریر نمی‌خوام ووو پس چرا زن تاجر گرفت و تجارت میکرد ،. چرا خدا به او عمرطولانی نداد که لااقل خودش اسلام را گسترش دهد نه عمرابن خطاب چنگیز گونه اسلام را گسترش دهد؟ چرا خدا فقط تمام ادیانش را فقط در یک منطقه و نیمه تمام رها کرده؟! یعنی بقیه دنیا باید با انتحاری و خون وخونریزی اسلام بیاورند؟ چرا تا کنون خداوند دعای یکی از خوبهایی که شما میگویید فوق آدم هستند را مستجاب نکرده؟ چرا خدا هیچ کجا کمکشان نکرده؟ فقط نگویید که همه اینها حکمت بوده

پاسخ به بازنشسته: چرا شما "حکمت" رو تحمل نمیکنید؟ چرا انتظار دارید پیامبر تا ابد زنده بمونند؟ چرا شما بدون داشتن آگاهی قضاوت میکنید؟ در قرآن میخونیم که خداوند بر همه اقوام، پیامبرانی فرستادند و این طور نبوده که فقط در خاورمیانه پیامبرانی بوده باشند. چرا شما این قضیه رو نادیده گرفتید؟ چرا فکر میکنید همه انسانها منطقی هستند و حرف حاب میفهمند؟ چرا واقعیت رو انکار میکنید؟ جامعه هم به حکمت (حرف منطقی و موعظه) نیاز داره و هم به حدید (اسلحه).

تازه نظری که نوشتی نشون میده سطح ادب و شخصیتت چقدره. افرادی مثل تو که وحشیگری و بی ادبی رو به نهایت رسوندن و این از بزرگ‌ترین افتخارات اسلام هست که افراد بی ادب و بی شخصیت باهاش دشمنی میکنن

لیلا خانم...شما خیلی کم ظرفیت و بی ادب هستید...با منطق حرف بزنید و با دلیل جواب دهید....اسلام دین خشونت هست...برعکس انچه در قران قید شده

برعکس آنچه در قرآن قید شده؟! یعنی اونچه در قرآن اومده، منطق اسلام نیست؟! ولی حرفهای بی ربط شما منطق اسلام هست؟ میفهمید چی میگید؟ به همه چیزهایی که اعتقاد دارید ما دوست داریم خیلی خیلی به شما احترام بذاریم. ولی شما خودتون جوری حرف میزنید که دیگران برای شما ارزش و احترام قائل نشن. رعایت کنید لطفاً. اسلام هم دین رحمت و مهربانی هست هم دین خشونت. وقتی پیامبر، مکه را فتح کردند به دشمنان خودشون امان دادند. حتی ابوسفیان که سرسخت ترین دشمن پیامبر بود، در امان موند و کسی متعرضش نشد. این از دید شما محبت نیست؟ مهربانی نیست؟ از طرفی ببینید جراح برای درمان بیماری، تیغ به دستش میگیره و بدن رو پاره میکنه و خون میریزه. این ظاهرش خشونت هست اما در واقع محبت هست. در اسلام خشونت به همین صورت هست. یا مثل باغبونی که از سر محبت، قیچی دستش میگیره و شاخه های آفت زده رو میچینه و آتیش میزنه تا بقیه باغ آسیب نبیینند

جناب حقيقتگوي گرامي، سلام. پيرامون ديدگاه شما نكاتي بيان ميدارم. اولاً خرسنديم كه در اين سايت حضور يافتيد و متن را مطالعه كرديد. مطمئناً مطالعه تاريخ راهگشاي بسياري مسائل خواهد بود. ثانياً بحث تحميلي بودن اسلام، يك سخن تاريخ مصرف گذشته است. امروزه اين سخت خريدار ندارد. چون با اسناد تاريخي هخواني ندارد. در نگاه اسلام، اهل كتاب ميتوانند با پرداخت جزيه (ماليات به اندازه توان) بر دين خود باقي بمانند و مسلمان نشوند. (انتظار ميرود از اين مسئله آگاهي داشته باشيد و در صورت عدم آگاهي، قضاوت نكنيد). به جاي مطالعه سخنان بي در و پيكر موجود در شبكه هاي اجتماعي،‌ پيشنهاد ميدهم تاريخ بخوانيد. اسلام اختياری ايرانيان از نگاه دانشمندان غيرمسلمان : [http://www.adyannet.com/news/16081] و [http://www.adyannet.com/news/12856]. ثالثاً درباره ازدواج پيامبر با عايشه، سن عايشه در برخي منابع 9 سال، در برخي منابع 17 سال و در برخي نيز 24 سال بيان شده است. شما اين نقل 7 سال را از كجا آورديد؟ و دليل رد ساير اقوال از سوي شما چيست ؟! رابعاً اين كه گفتيد زرتشت از لحاظ فرهنگ، اول بود،‌ بهتر است به دروغها و ياوه‌ها توجه نكنيد. پيشنهاد من است كه ترجمه واقعي گاتها را بخوانيد. كه در آن مستقيماً گوساله پرست بودن زرتشت اثبات ميشود. كافي است تعصب را كنار بگذاريد و با حقايق به گونه اي منطقي مواج شويد. اين مقاله با ارائه اسناد، در اثبات گاوپرست بودن زرتشت به شما كمك ميكند:‌ [http://www.adyannet.com/news/1329]. خامساً بحث كشته شده صدهاهزار انسان توسط پيامبر (؟!) اين حرف شما به راستي چه سندي دارد ؟!‌ از روي حرص و غيض و بغض سخن نگوييد. پيامبر در مدتي اندك بر سراسر جزيرة العرب حاكم شد و در اين حاكميت، كمتر از 1300 نفر از دشمنان كشته شدند. حدود 700 نفر از پيمان شكنان بني قريظه و حدود 600 نفر از ساير مشركين و بت پرستان. اگر سندي بر كشتار صدهاهزار نفر داريد (كه كل جمعيت جزيرة العرب اين مقدار نبود) ما حاضر به شنيدن هستيم. سادساً در آيين زرتشتي برده داري كاملاً امري مرسوم بود: [http://www.adyannet.com/news/1005] و اسلام آن را تعديل و محدود ساخت: [http://www.adyannet.com/news/12383]. اما درباره كشتار و آنچه شما توحش ناميديد،‌ بهتر است بدانيد به اعتراف موبدان زرتشتي،‌ شخص زرتشت و پيروانش، جزو خشنترين افراد تاريخ بودند كه امروزه دانشمندان اين را پذيرفته اند و تنها افراد متعصب و نژادپرست آرياگرا از پذيرش آن خودداري ميكنند. دراين زمينه حاضر به گفتگوي مفصل و با سند از متن اوستا هستم(بي‌سابقه ترين كشتارها و قتل عامها توسط زرتشت). ليكن سؤالي مطرح است كه آيا واقعا شما در عمر خود براي يك بار هم كه شده اوستا را خوانده ايد؟!‌

یکم؛ اوستا در زمان اسکندر نابود و در زمان ساسانیان از نو گرد آوری گشت و این خود داستانی دراز و شگفت است چه اینکه زرتشت پیروان میترا را نفرین میکرد و میترا نزد ساسانیان از جایگاه مقدسی برخوردار بود دوم؛اگر درباره اورمزد خدای اشکانیان که برخی از روی نادانی او را همان اهورامزدا دانند جستجو کنید خواهید دانست چه دگرگونی ها در دین زرتشت پدیدار گشته و از وی و اوستا جز نامی به جای نمانده سوم؛در تاریخ آنچه آشکارست نابودی همه کتابهای ایران و مصر به دست تازیان و با شعار ام الکتاب بوده و این باور که هر دانش در قرآن میباشد و دانش ستیزی مسلمانان تا روزگار بسیار مایه نادانی ایشان و رویگردانی دانشمندان بسیار چون ابن سینا و ذکری رازی بوده است چهارم؛در کتاب مسلمانان که قرآن باشد از زرتشت به نام پیامبر مجوس نامبرده شده و اینک که شما با بی باکی زرتشت را بد و خشن میدانید و بیباکانه تر گویید دانشمندان نیز این را پذیرفته اند ما نیز سخن شما را می پذیریم و خستو میشویم که قرآن نیز سخن نادرست گفته و کسی چون زرتشت را پیامبر نامیده است

جناب مهمد (نه محمد)، واقعاً آنچه نوشتید باورهایتان است؟ بعید می‌دانم. نوشته شما بیشتر به حرکات یک کودک لجباز جلوی بستنی فروشی می‌ماند که چون دستش به خواسته‌اش نرسید، پس خود را لخت‌عور کرده به در و دیوار می‌کوبد. اما بعد... لطفاً پاسخگوی اراجیفتان باشید: 1. اوستا به طور کلی تا عصر ساسانیان شفاهی نسل به نسل توسط موبدان زرتشتی منتقل شد. به آتش کشیده شدن یک نسخه اوستا اصولاً چه آسیبی به ماهیت آن می‌زد؟ 2. زرتشت کجا میترا را نفرین کرد؟ از اوستا یا حتی گاتها سند بیاورید. 3. نابودی همه کتاب‌های ایران، به دست مسلمین؟ ادعایی که در هیج سند روشنی یافت نمی‌شود. نهایتاً بتوان اثبات کرد که بخشی اندک نابود شدند. اما همه؟ ثابت کنید. 4. درباره تأثیر فوق العاده مسلمین بر علم و دانش در جهان، به کتاب کارنامه اسلام دکتر زرینکوب مراجعه کنید. 5. رویگردانی ابن سینا از اسلام؟ سند بیاورید. 6. نام زرتشت در قرآن؟ محال است. اگر اصرار دارید سند بیاورید. 7. زرتشت همان ابراهیم است؟ لطفاً سند نیاورید. مستقیم به یک روان‌پزشک مراجعه کنید. سپاس

باسلام به همه من به شخصه به این اعتقاد دارم ک زمان کوروش کبیر برداری نبود به اینکه اسلام بزور اومد تو ایران یا نه کار ندارم به هر دینی ک باشیم ای کاش همه ماانسانیت داشته باشم واما در مورد سخنان دوستم ک میگه اون موقع جمعیت جزیره العرب این مقدار نبود اگر نبود چطور در بعضی روایت ها نوشته ک وقتی پیامبر اکرم میخواست حضرت علی رو ب جانشینی برگزینه میگن ۱۲۰۰۰۰هزاررنفر شرکت داشتن ک جمع شدن چنین جمعیتی اون موقع خلاف عقله

آقای تاریخ‌دان ازکوزه همان طراودکه دراوست امروزه چه قدمهایی این اسلام و تاریخش تونسته برای‌صلح وبشریت برداره.یاهمین‌مملکت‌اسلامی خودمون چه گلی بسرملتش بااین اسلام زده.ارمغان اسلام توایران فعلا شده اختلاس ودزدی‌ونهایتافقرگرسنگی ملت.اسلام وزرتشت‌ویهودومسیح انسانیت نمیشه،آدم فهیم‌خداشناسه.دین یعنی دکان بازکردن. صحبت ازعیسی‌وموسی‌ومحمدنابجاست ‌آنچه این‌نامردمان‌باجان انسان مکنند

انسان ذاتاً نوعی حیوان است. انسانیت هم در ذات خود، انشعابی از حیوانیت است. حرص و طمع و کینه در ذات انسان هست. دزدی و اختلاس و بی‌انصافی همه ریشه در انسانیت دارد. چون در ذات انسان است. آن بمب اتمی که امریکا روی سر مردم ژاپن ریخت بر اساس همین انسانیت بود. امروز امریکا با همین شعار انسانیت، تحریم دارویی علیه بیماران ایرانی اِعمال میکند. عربستان و امریکا و انگلیس بر اساس همین مبانی انسانی، بر سر کودکان یمن بمب میریزند. بر اساس همین انسانیت اسک که یک عده دروغ میگویند و یک عده دیگر هم فریب میخورند.

خانم زیگرید هونکه (Sigrid Hunke) شرق‌شناس آلمانی گفته است: «ما تنها وارث یونان و روم نیستیم، بلکه وارث جهان فکری اسلام نیز می‌باشیم که بدون شک، مغرب‌زمین مدیون آن است.» او کتابی نوشته است با عنوان «خورشید الله بر فراز مغرب زمین» Allahs Sonne Überdem Abendland که در آن، به روشنی با مستندات تاریخی، بیان می‌کند که جهان امروز، از لحاظ علمی، فرهنگی، ادبی و اخلاقی، به اسلام مدیون است.

امروز ایران تنها کشور در جهان است که در برابر مافیای بی‌نظمی جهانی تسلیم نشده است. هر چند برخی مسئولین داخلی، خائن هستند. بخشی از مردم هم مانند بنی اسراییل، فقط نق می‌زنند و پای صندوق رأی، به دزدها رأی میدهند. با وجود این مشکلات اما، همه آزادگان جهان از ایران به نیکی یاد میکنند. البته کسانی که از صبح تا شب گوششان به عرعر رسانه‌های سعودی و صهیونیستی باز است، چنین موضوعی را نمی‌توانند هضم کنند.

آقای محترم شما خودت میگی که با پرداخت جزیه مردم رو دین خودشون میتونن وایستن. خب این یک نوع زورگویی هست چون اعراب اضاف بودن و ادعای فرمانروایی داشتن ،این نمونه وحشی گری هاشونه و شما یی که انکار میکنید شما که میگید خسروپرویز بزرگ نامه محمد رو پاره کرد ، چند تا سند معتبر بدید

وقتی نظراتی مثل نظر این جناب حقیقت گو رو میبینم خندم میگیره، خدا هدایتت کنه برادر، همه ی ما نیازمند هدایتیم خدایا هدایتمان کن.

واقعا براتون متاسفم . پیامبر (ص) از روی دلسوزی و مهربانی مردم دیگر کشورها را به راه سعادت واقعی دعوت کرد. در مورد دروغهایی که گفتین توصیه میکنم مطالعه ی بیشتری انجام بدین.

عزیزم حرف شما صحیح ولی این کار های بد رو که به محمد نسبت دادید را عرب ها انجام میدادن نه محمد و خداوند بلندمرتبه او را فرستاد تا انها رو راهنمایی کند و از جهل و نادانی نجاتشان دهد ...

اصلا ادب و سواد شما میتونه جهانی بشه!!! چقدر شما باسواد هستید...!!!

ایا میدانی که در هیچ سند تاریخی ساسانیان از کوروش نام نبردند چه به عنوان کبیر چه صغیر.اصلا کبیر کلمه عربی چرا باید پادشاه ساسانی که اینقدر به خودش مینازه بجای استفاده از زبان پهلوی از زبان عربی استفاده کنه؟؟؟در ضمن در کتاب مسیحییت در ایران تا صدر اسلام تالیف استاد سعید نفیسی در مورد موبدهای زرتشتی بخون فقط این شاهان دادگر ساسانی چقدر ایرانیه مسیحی شده رو گردن میزنن فقط به جرم مسیحی شدن.مثلا شاهپور ساسانی در صی حکومتش هفده هزار ایرانی مسیحی شده گردن زد.لطفا مطالعه کنید

اگه راست میگی چند تا مدرک معتبر بیار تو که میگی ساسانی ها گردن می‌زدند این دروغ ها رو کی یادت داده اعراب در ایران کشت و کشتار میکردن اینرو انکار میکنی از بزرگان ایرانشهر ایراد میگیری؟!! شما ها مغزتون شست و شو داده شده ،باید با مغز باز بنگرید

پاسخ به آریاس: سلام بر شما. بله برادر عزیز، هخامنشیان و ساسانیان، گردن می‌زدند. اسناد تاریخی در این زمینه وجود داره که برای مثال در اینجا توضیح دادیم: https://www.adyannet.com/fa/news/10993 و https://www.adyannet.com/fa/news/12277 و چند مقاله دیگه هم هست که اگر تمایل به مطالعه داشتید بفرستم. این‌ها واقعیت‌هایی هست که یا باید قبول کنیم یا اینکه در برابر واقعیت بجنگیم. فکر میکنم گزینه اول (قبول واقعیت) بهتر باشه. حرف ما این هست که باید مطالعه کنیم. سندها رو بررسی کنیم. منطقی واقعیت‌ها رو قبول کنیم. این چیزها اسمش شست و شوی مغزی نیست. شست و شوی مغزی اینه که کسی با داد و بیداد و هو کردن و مسخره بازی و فحاشی و... بخاد حرف خودش رو به کرسی بنشونه. امیدوارم ما و شما اینجوری نباشیم

متاسفم.ازنظرات غیرکارشناسی شماجالب است نام خودراحقیقت گوی نامیده اید.لعنت خدابردروغگویان تاریخ.که گوششان به حقایق دین اسلام بازنخواهدشد

اسلام از تمام کارای زشتی که گفتین آدمارو نهی میده اما اینکه یه سری آدم مریض به خاطر استعمار یه کشور مغز شمارو شست وشو دادن که مسلمونا وحشین از اسمشون پیداست استعمارگرن و مریض مجبورن روحیه توی جوون مسلمونو خراب کنن تا بتونن راحت تو جهان حکم فرمانی کنن....در ضمن کسی تورو مجبور نکرده پیرو اسلام باشی فقط دوست دارم ببینم وقتی یه دین دیگه داشته باشی میتونی با شرایطش اعم از:از بین بردن احساس با روش های بسیار دردناک،شست و شوی مغز تا حدی که فقط میخوای آدم بکشی و... کنار بیا.........اسلام زوری نیست کسیم که تورو مجبور میکنه مسمون شی کار غلطی میکنه اون آدم فقط وظیفه داره در مورد اسلام همه چیو به تو بگه تا تو انتخاب کنی

خدا شما رو با خسرو پرویز و مارو با پیامبر مهربانی ها محشور کند. بگو آمین بیسواد

قصد توجیه کسی را ندارم لکن بی احترامی شما نسبت به پیامبر اسلام نشان از ضعف فرهنگی شماست چرا؟ چون در همان دین زرتشت که دین ایرانیان باستان است نیامده کە نباید به ادیان دیگر بی احترامی کرد ازشما تقاضادارم سنجیده و با اطلاعات کامل سخن بگویید سپاس

ما ایرانی ها هیچ موقع به دین کسی توهین نکردیم و نخواهیم کرد شما که میگی اسلام به بقیه ادیان احترام میذاره چطوری قران حتی مسیحی ها و یهودیان رو به اسم کفار میبینه ؟ ایا این احترام حساب میشه!! برو پیش روانپزشک

پاسخ به آریاس: 1. معلوم نیست شما ایرانی باشید. خاصیت فضای مجازی این هست که هر یهودی و سعودی که فارسی بلد باشه میتونه به دروغ ادعا کنه که ایرانی هست. پس اینکه ادعا کنید ایرانی هستید چیزی رو ثابت نمیکنه. 2. ایرانی‌ترینِ ایرانی‌ها، شهدای دفاع مقدس بودند. وقتی وصیت‌نامه‌های شهدایی مثل باکری و خرازی و علم الهدی و همت و ردانی پور و بابایی و ... رو میخونیم می‌بینیم که همه خودشونو تربیت شده قرآن و اهل بیت و پیرو ولایت فقیه میدونستند. 3. اینکه قرآن به یهودی و نصاری گفته کافر، بله چون اونها کافر هستند. کافر یعنی کسی که حقیقتی رو مخفی کرده و در قلبش اون حقیقت رو آشکار نکرده. این معنی کافر هست. مگه زرتشتیان به دیگر ادیان نمیگفتند: اکدین؟ اکدین یعنی بددین. که خیلی معنی زشتی داره. ولی کافر اون معنی لفظی زشت رو نداره. به یک لغتنامه عربی مراجعه کنید و معنی کافر رو ببینید.

آقای به اصطلاح ایرانی اسلام کفار را نجس می داند اگر اسلام مسیحی ها و یهودیان را کافر می دانست مسیحیان و یهودیان را هم نجس می دانست

خسرو شاه خوبی بود یک سورنا رو داشت بیزانس نابود بود

اگر خسرو پرویز کافر کار خوبی کرد که نامه پیامبر رو پاره کرد چرا پیامبر دعای نابودیش کرد و همان شب دعاش مستجاب شد؟؟

اگر دین زرتشت دینی خدا پرست هست چرا خدا یاریشان نکرد؟ درحالی که تعدادشان بیش از پنج برابر سربازان اسلام بود؟؟ الآن تو چه دفاع از خسرو پرویز کنی، یا چه دفاع از باطل کنی چه فرقی دارد؟؟؟

اگر بنا به یاری کردن خداوند باشه اول برید سراغ امام حسین خودتون که تشنه سر خودش پسرانش و یارانش رو بریدن ینی اونا پاک و خدا پرست نبودن که خدا کمکشون نکرد ؟ اصلا ربطی به یاری خدا نداره که بحثش رو باز میکنید کمی منطق داشته باشید لطفا

گلم اول این که از نوشتتون پیداست مطالعه چندانی در این زمینه نداشتین و اینجا هم جای توضیح بند نیست . اما خدا مگه همیشه مسلمونا رو کمک می کنه اگه می کنه پس چرا تمام جنگ های دنیا توی مناطق مسلمان نشین است و این همه آدم کشته میشه اما هیچ بلایی سر به قول شما کافران نمییاد ؟

سلام. این مقاله کاملا مستند به همراه مدارک فراوان هست. اما کمک الله به مسلمین: اولا این حوادث در اثر شرارت امریکا و اسراییل و کج فهمی برخی مسلمین هست. ثانیاً روز به روز اقتدار و قدرت شیعه در منطقه افزایش پیدا میکنه و همه این مشکلات هم مثل رنجهای صعود به قله هست. به امید الله خود شما هم شاهد آن روز خواهید بود. اما اینکه گفتید تمام جنگها در مناطق مسلمان نشین هست هم اولاً بی انصافی است (این همه درگیری در قاره امریکا و افریقا و حتی اروپا رخ میده). ثانیاً کفار پای خودشون رو کنار بکشن خیلی از جنگها در خاورمیانه هم تموم میشه.

اولا مگه هرکی یک جایی رو میگیره دلیل میشه خدا از اون سرزمین فتح شده ناراضی باشه؟! روم هم بسیاری از مناطق رو فتح کرد ! و درباره تعداد که نظرات بسیار متفاوته و بنابر برخی نظرات تعداد اعراب نه تنها کمتر نبوده بلکه بیشتر بوده و دور از منطق نیست اون زمان ساسانیان رسما از هم پاشیده بودن در دوران یزدگرد سوم یک اتحاد نسبی تازه برقرار شد چطوری به گفته خودتون مردم هم اکثرا ناراضی بودن پس چطور ایران تونست سپاهی پنج برابر بزرگتر تشکیل بده؟!! و البته من اصلا خسرو پرویز ملعون رو توجیه نمیکنم قطعا اشتباه بدی کرد که نامه پیامبر رو نپذیرفت یا حداقل محترمانه پاسخ نداد اما اینکه بگیم چون خسرو پرویز بد بوده پس همه شاهان ایران بدن نه خب ما پادشاهانی مثل داریوش اول و انوشیروان و مهرداد داشتیم که خوب بودن حداقل از نظر بنده که این سه خوب بودن

پیامبربنابدستورخداابتدامردم را.راهنمایی میکرد.که ازگردنش ردشود.وآیندگان نگوینداگرراهنمایی میشدند.هدایت میشدند.ایشان این هدایت راانجام داد

فقط خدا میداند چه میشود نه بنده او شما همه بت پرست هستید یه مشت خرافاتی که تو عصر حجرموندین مرده پرستای دیوانه پنا به خدا ببرید از او دور نشوید چکار دارید محمد چکارکرد یا خسرو پرویز چکار کرد............

شیوه شما کاملا برای ما آشناست. میگویید: «چکار دارید محمد چکارکرد یا خسرو پرویز چکار کرد...؟» اگر واقعاً این منطق شماست، پس برای چه وارد این صفحه شدید؟ (لابد می‌خواهید بگویید کاملا اتفاقی دستتان ناخواسته به کیبورد برخورد کرد و ناگهان وارد این صفحه شدید!) خیر... مطمئناً در پی هدفی بودید و چون به هدف نرسیدید، اینگونه حاشا می‌کنید. شما خود بیش از ما در پی این هستید که محمد (ص) چه کرد و خسروپرویز چه کرد... اما اکنون لازم می‌بینید که هدف و روش و منش خود را انکار کنید.

بچه ها والله من نمیدونم این قرانی که تو دستمون درسته یا نه ۴ تا قران واقعی وجود داره که اونم تو موزه است و پلمپ شده و یهودی یا نمیزارن بازشون کنن

درود دوستان.دوست عزیز من یه مسلمانم وحضرت محمد(ص)قبول دارم.ولی اینو بدونین اجازه نمیدم در هرجایی در مورد زرتشت ها که گذشتگان ما اون دینو داشتن توهین کنین.بعدشم در مورد شخصی مثل خسرو پرویز که قدرتمندترین شاه زمان خودش بوده نباشید انتظار داشت که بایه نامه تاج وتخت ودین و کشورشو در اختیار عرب هایی بده که همیشه بنده ایرانیا بودن.۲.مگه نامه ای که حضرت محمد به خسرو فرستاده بوده از چرم درست نشده؟ یعنی خسرو پرویز به راحتی اون چرم و پاره کرده؟فکر نمیکنم.... شما مثل اینکه تاریخ مطالعه نکردی که رو هوا حرف میزنی.حتما گاو پرستو از خودتون در اوردین در کدوم کتاب نوشته ایرانیان گاو پرست بودند.اهورا مزدا واهورا میترا که خدایان ایرانی ها بودند اسمش به گوشتون نرسیده که ایرانیان اونارو پرستش میکردن.خیلی مسخرس که در مورد یکی از قدیمی ترین کشورای تاریخ که دنیا به تاریخ ما احترام میزاره اینطوری صحبت میکنین.بعدشم کشوری که خداپرست بوده دلیلی نداره دوباره به خداپرستی دعوت بشه.

سلام. 1. جناب ایرانی فرمودید: «اجازه نمیدم در هرجایی در مورد زرتشت ها که گذشتگان ما اون دینو داشتن توهین کنین» اولاً این مقاله تنها یک بحث مستند است و توهینی نشده. ثانیاً اینکه گذشتگان شما چنان بودند دلیل نمیشود از آن دفاع کنید. چرا؟ چون ممکن است که راه آنان اشتباه بوده باشد. یا اینکه وقتی راه درست تر و محکمتری میآید پس دیگر جایی برای نسخه قبلی نمیماند. 2. گفتید: «کشوری که خداپرست بوده دلیلی نداره دوباره به خداپرستی دعوت بشه» پاسخ اینکه اولاً زرتشتیان مراتب توحید همچون توحید افعالی، توحید ذاتی، توحید صفاتی و... را قبول ندارند. ثانیاً به تعبیر استاد زرینکوب، خداباوری زرتشتی مبهم، و خداشناسی اسلام، صریح و بی پیرایه بود و این خود دلیلی بر ارجحیت منطقی است.

آقاى سامان اولاً دارى ميگى گذشتگان شما اين يعنى گذشتگانه شما نيستن پس تو ايرانى نيستى تو هم يه عربى ودوماً اشتباه بيشتر از كه فكر ميكنى مسلمونى ولى نيستى چون همين الان از حاله برادر خودت خبر ندارى چه برسه به هم وطنت وسوماً تو خود قران دست بردم چه برسه به كتاب تاريخ ما ايرانيان كه خود همين اعراب از بين بردن مثل داعشى هاى الان كه همه منابع تاريخيو از بين دارن ميبرن در ضمن اينها هم مسلمانن

پاسخ به جناب توحید، 1. ایرانی بودن یا نبودن از دید من هیچ افتخاری شمرده نمی‌شود. چون ایرانی یا افغانی یا عربستانی یا بنگلادشی یا انگلیسی بودن هیچ یک اختیاری نیست. بلکه تابع جبر جغرافیا و تاریخ و اموری دیگر است. ملاک، انسانیت، اعتقاد قلبی و رفتار است. نه نژاد و قومیت. 2. اینکه به شخص مذکور گفتم «گذشتگان شما» به این خاطر بود که ایشان از گذشتگان «خودشان» یاد کرده بودند. وقتی کسی درباره گذشتگان خودش حرف می‌زند، دلیلی ندارد که من پای اجداد خودم را وسط بکشم. 3. شما می‌توانید شجره نامه یا سندی ارائه کنید که 20 نسل بالاتر از شما (یعنی حدود 500 سال پیش) اجداد شما ایرانی بودند؟ آیا می‌توانید از لحاظ قانونی و رسمی اثبات کنید که اجداد شما در ایران زندگی می‌کردند؟ چون در طول تاریخ همواره ملت‌ها و قوم‌ها مهاجرت‌های بسیاری داشتند. شما چه راه عاقلانه ای برای اثبات ادعای خود دارید؟

درود به شما و اعضای محترم سایت. همون جور که شما گفتین نباید به ایرانی بودنمون افتخار کنیم چون جغرافیا اونو واسه ما انتخاب کرده پس نباید تعصب روی دین داشته باشیم چون اگر شما کانادا ب دنیا می اومدین قطعا مسیحی اگر اسراییل قطعا یهودی و سایر کشور ها همچون ایران که مسلمان میشدین. یک نکته دیگه اینکه من17سال دارم و اطلاعاتم فقط در حد دین و زندگی دبیرستان و همون طور که خوندم پیامبر داری عصمت یعنی اینکه هیچگونه خطا و گناه نداشتن و همچنین خسرو پرویز که در اون سال های حکومت ایشان ایران در اوج سر بلندی بودن و اینکه به جز قران بقیه کتاب ها تحریف شدن و شما از کجا میدونین که این کتاب هایی که در مورد نامه پیامبر سخن گفتم دچار تحریف نشدن و البته که قطعا و تقریبا همین جوری بوده که شما تعریف کردین ولی نه با این شدت. بازم میگم من فقط17سال دارم اگر اشتباهی عرض کردم خوشحال میشم که از گمراهی درم بیارین

بسیاری در کانادا متولد شدند ولی مسیحی نیستند. همانطور که بسیاری در ایران متولد شدند و امروز مسلمان نیستند. بسیاری در کشورهای مسیحی متولد شدند و امروز مسلمان هستند. اما درباره خسرو پرویز: او به دلیل سیاست‌هایش باعث شد که ایران به کشوری متفرق با تنه‌ای پوسیده تبدیل شود. نشان به آن نشانی که مسلمانان 1 درصدِ ساسانیان هم نیروی نظامی و تسلیحاتی نداشتند اما پیروز شدند. دلیل عمده‌اش ضعف حاکمیت ساسانیان بود. وقتی 10 یا 20 یا 30 سند تاریخی بر امری اجتماع کنند پذیرش آن نکته تاریخی راحت و قابل هضم خواهد بود.

زمان خسرو پرویز که فکر نکنم اعراب جرات حمله به ایانو داشتن هه بعد از خسروپرویز که کشور دچار قعطی،شورش فرماندهان شد.اعراب کم کم حمله به ایرانو ازاواخر دوران ابوبکر شروع کردند که زمان عمر به اوج حودش رسید.بعدشم فک نکنم ایرانیا سه برابر اعراب بوده باشن .در روز سوم جنگ به سپاه اعراب شش هزار مرد جنگی از سوریه بهشون میرسه در منطقه ایرانیان طوفان شن میاد که در روز چهارم در عین ناباوری رستم فرخزاد کشته میشه سپاه ایران که ازپیشرفتگی ونظم همتایی جز سپاه روم نداشته شکست میخوره.

درود ،دوست عزیز متشکرم که نظرم رودیدی جواب دادی.طبق آیه فوق و نیز احادیث صحیح، مجوسیان دارای پیامبر و کتاب بوده‌اند. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند: «مجوسیان پیغمبری داشتند که او را کشتند و کتابی نیز داشتند که آن را سوزاندند. پیغمبر آنان کتاب خود را بر روی دوازده هزار پوست گاو نوشته بود.‌» (هرعاملی، وسائل الشیعه، ج 11، ص 96، ج 15، ص 126) در پیغمبر داشتن زرتشتیان شکی نیست. من یه مسلمانم ولی فکر نکنم چنین اتهاماتی درمورد زرتشتیان به جاباشه مثلا(گاوپرست)میشه کتابی رو بگی که گاو پرست بودن زرتشتیان رو ثابت کنه.بدرود .

سلام. در این دو لینک اسناد مربوط به قداست گاو در آیین زرتشتی بیان شده است: [http://www.adyannet.com/fa/news/1329] و [http://www.adyannet.com/fa/news/1359]

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.