افزودن نظر جدید

فقط خدا میداند چه میشود نه بنده او شما همه بت پرست هستید یه مشت خرافاتی که تو عصر حجرموندین مرده پرستای دیوانه پنا به خدا ببرید از او دور نشوید چکار دارید محمد چکارکرد یا خسرو پرویز چکار کرد............
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.