افزودن نظر جدید

آقاى سامان اولاً دارى ميگى گذشتگان شما اين يعنى گذشتگانه شما نيستن پس تو ايرانى نيستى تو هم يه عربى ودوماً اشتباه بيشتر از كه فكر ميكنى مسلمونى ولى نيستى چون همين الان از حاله برادر خودت خبر ندارى چه برسه به هم وطنت وسوماً تو خود قران دست بردم چه برسه به كتاب تاريخ ما ايرانيان كه خود همين اعراب از بين بردن مثل داعشى هاى الان كه همه منابع تاريخيو از بين دارن ميبرن در ضمن اينها هم مسلمانن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.