افزودن نظر جدید

آقای محترم شما خودت میگی که با پرداخت جزیه مردم رو دین خودشون میتونن وایستن. خب این یک نوع زورگویی هست چون اعراب اضاف بودن و ادعای فرمانروایی داشتن ،این نمونه وحشی گری هاشونه و شما یی که انکار میکنید شما که میگید خسروپرویز بزرگ نامه محمد رو پاره کرد ، چند تا سند معتبر بدید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.