افزودن نظر جدید

اگر خسرو پرویز کافر کار خوبی کرد که نامه پیامبر رو پاره کرد چرا پیامبر دعای نابودیش کرد و همان شب دعاش مستجاب شد؟؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.