افزودن نظر جدید

اگر پیامبر گفت حریر نمی‌خوام ووو پس چرا زن تاجر گرفت و تجارت میکرد ،. چرا خدا به او عمرطولانی نداد که لااقل خودش اسلام را گسترش دهد نه عمرابن خطاب چنگیز گونه اسلام را گسترش دهد؟ چرا خدا فقط تمام ادیانش را فقط در یک منطقه و نیمه تمام رها کرده؟! یعنی بقیه دنیا باید با انتحاری و خون وخونریزی اسلام بیاورند؟ چرا تا کنون خداوند دعای یکی از خوبهایی که شما میگویید فوق آدم هستند را مستجاب نکرده؟ چرا خدا هیچ کجا کمکشان نکرده؟ فقط نگویید که همه اینها حکمت بوده
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.