افزودن نظر جدید

سلام. 1. جناب ایرانی فرمودید: «اجازه نمیدم در هرجایی در مورد زرتشت ها که گذشتگان ما اون دینو داشتن توهین کنین» اولاً این مقاله تنها یک بحث مستند است و توهینی نشده. ثانیاً اینکه گذشتگان شما چنان بودند دلیل نمیشود از آن دفاع کنید. چرا؟ چون ممکن است که راه آنان اشتباه بوده باشد. یا اینکه وقتی راه درست تر و محکمتری میآید پس دیگر جایی برای نسخه قبلی نمیماند. 2. گفتید: «کشوری که خداپرست بوده دلیلی نداره دوباره به خداپرستی دعوت بشه» پاسخ اینکه اولاً زرتشتیان مراتب توحید همچون توحید افعالی، توحید ذاتی، توحید صفاتی و... را قبول ندارند. ثانیاً به تعبیر استاد زرینکوب، خداباوری زرتشتی مبهم، و خداشناسی اسلام، صریح و بی پیرایه بود و این خود دلیلی بر ارجحیت منطقی است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.