افزودن نظر جدید

آقای تاریخ‌دان ازکوزه همان طراودکه دراوست امروزه چه قدمهایی این اسلام و تاریخش تونسته برای‌صلح وبشریت برداره.یاهمین‌مملکت‌اسلامی خودمون چه گلی بسرملتش بااین اسلام زده.ارمغان اسلام توایران فعلا شده اختلاس ودزدی‌ونهایتافقرگرسنگی ملت.اسلام وزرتشت‌ویهودومسیح انسانیت نمیشه،آدم فهیم‌خداشناسه.دین یعنی دکان بازکردن. صحبت ازعیسی‌وموسی‌ومحمدنابجاست ‌آنچه این‌نامردمان‌باجان انسان مکنند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.