افزودن نظر جدید

حقیقت گوی دروغگو برات مـتأسفم که رفتار اشتباه و بی ادبانه خسروپرویز رو این جو توجیه می‌کنی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.