افزودن نظر جدید

قصد توجیه کسی را ندارم لکن بی احترامی شما نسبت به پیامبر اسلام نشان از ضعف فرهنگی شماست چرا؟ چون در همان دین زرتشت که دین ایرانیان باستان است نیامده کە نباید به ادیان دیگر بی احترامی کرد ازشما تقاضادارم سنجیده و با اطلاعات کامل سخن بگویید سپاس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.