افزودن نظر جدید

پاسخ به بازنشسته: چرا شما "حکمت" رو تحمل نمیکنید؟ چرا انتظار دارید پیامبر تا ابد زنده بمونند؟ چرا شما بدون داشتن آگاهی قضاوت میکنید؟ در قرآن میخونیم که خداوند بر همه اقوام، پیامبرانی فرستادند و این طور نبوده که فقط در خاورمیانه پیامبرانی بوده باشند. چرا شما این قضیه رو نادیده گرفتید؟ چرا فکر میکنید همه انسانها منطقی هستند و حرف حاب میفهمند؟ چرا واقعیت رو انکار میکنید؟ جامعه هم به حکمت (حرف منطقی و موعظه) نیاز داره و هم به حدید (اسلحه).
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.