افزودن نظر جدید

انسان ذاتاً نوعی حیوان است. انسانیت هم در ذات خود، انشعابی از حیوانیت است. حرص و طمع و کینه در ذات انسان هست. دزدی و اختلاس و بی‌انصافی همه ریشه در انسانیت دارد. چون در ذات انسان است. آن بمب اتمی که امریکا روی سر مردم ژاپن ریخت بر اساس همین انسانیت بود. امروز امریکا با همین شعار انسانیت، تحریم دارویی علیه بیماران ایرانی اِعمال میکند. عربستان و امریکا و انگلیس بر اساس همین مبانی انسانی، بر سر کودکان یمن بمب میریزند. بر اساس همین انسانیت اسک که یک عده دروغ میگویند و یک عده دیگر هم فریب میخورند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.