افزودن نظر جدید

بسیاری در کانادا متولد شدند ولی مسیحی نیستند. همانطور که بسیاری در ایران متولد شدند و امروز مسلمان نیستند. بسیاری در کشورهای مسیحی متولد شدند و امروز مسلمان هستند. اما درباره خسرو پرویز: او به دلیل سیاست‌هایش باعث شد که ایران به کشوری متفرق با تنه‌ای پوسیده تبدیل شود. نشان به آن نشانی که مسلمانان 1 درصدِ ساسانیان هم نیروی نظامی و تسلیحاتی نداشتند اما پیروز شدند. دلیل عمده‌اش ضعف حاکمیت ساسانیان بود. وقتی 10 یا 20 یا 30 سند تاریخی بر امری اجتماع کنند پذیرش آن نکته تاریخی راحت و قابل هضم خواهد بود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.