افزودن نظر جدید

درود به شما و اعضای محترم سایت. همون جور که شما گفتین نباید به ایرانی بودنمون افتخار کنیم چون جغرافیا اونو واسه ما انتخاب کرده پس نباید تعصب روی دین داشته باشیم چون اگر شما کانادا ب دنیا می اومدین قطعا مسیحی اگر اسراییل قطعا یهودی و سایر کشور ها همچون ایران که مسلمان میشدین. یک نکته دیگه اینکه من17سال دارم و اطلاعاتم فقط در حد دین و زندگی دبیرستان و همون طور که خوندم پیامبر داری عصمت یعنی اینکه هیچگونه خطا و گناه نداشتن و همچنین خسرو پرویز که در اون سال های حکومت ایشان ایران در اوج سر بلندی بودن و اینکه به جز قران بقیه کتاب ها تحریف شدن و شما از کجا میدونین که این کتاب هایی که در مورد نامه پیامبر سخن گفتم دچار تحریف نشدن و البته که قطعا و تقریبا همین جوری بوده که شما تعریف کردین ولی نه با این شدت. بازم میگم من فقط17سال دارم اگر اشتباهی عرض کردم خوشحال میشم که از گمراهی درم بیارین
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.