افزودن نظر جدید

خسرو و ریدکی , منظور خسرو پرویز است . روایت ثعالبی از خسرو و ریدک , رسما نام خسرو پرویز را نوشته . معمای خسرو قبادان به خاطر این است که ریدکی از خاندان قباد بوده است .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.