افزودن نظر جدید

من وارد سالنی میشم که شما درش حضور دارید. میگم: سلام به همه. خب درسته که از شما اسم نیاوردم ولی شما جزو "همه" (همه اونهایی که در سالن حضور دارند) هستید یا نه؟ بله هستید پس شما مصداق اون "همه" اید. این آیه هم اسمی از زرتشتیان نیاورده اما درباره کسانی هست که به خیال خودشون "فرشتگان" رو پرستش میکنند. زرتشتیان مصداق همین عبارت هستند چون وَرَهرام و هئوروَتات و اَمِرِتات و مهر و آبان و وهومن و اسپندارمذ و... رو پرستش میکنند و به خیال خودشون اینها فرشتگان هستند. اما قرآن گفته اونهایی که به خیال خودشون فرشتگان رو پرستش میکنند در حقیقت دارند جن‌ها رو پرستش میکنند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.