افزودن نظر جدید

شما تو خیلی مسائل ادیان ابراهیمی اشکال داری برادر،اول اونا رو خوب یاد بگیر بعد برو سراغ بازه های گسترده تر.شیطان تو هیچ جای تورات به ناپاکی ازش یاد نشده بلکه تو یهودیت زیبا ترین فرشته هاست که وظیفش فریب انسان هاست،تو مسیحیت فرشته ای بهشتی بود که به خاطر شورش از بهشت بیرون شد و وظیفش به پادشاهی جهنم تغییر کرد،و تو اسلام از طایفه جنه.درضمن توصیف شما خیلی غیر منطقی هست که موجودی بیاد بگه اسم من ناپاک داناست.پس کلا نظرتون غلطه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.