افزودن نظر جدید

نمی دانم شما با چ علمی دارید نظر می دهید تقویم زرتشتی از بهتربن ها است و چگونه کسی که هنوز دنیا از او به عنوان بهترین یاد میکند فرزندش می شود زنا زاده واقعا متاسفم برای انسانهای مانند شما که به این شکل فرهنگ و تمدن خود را زیر سوال می برید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.