افزودن نظر جدید

چطور روز تولد کمبوجیه سند تاریخی نداره !!! و تجاوز به خواهرش سند تاریخی داره !! المتاس تفکر
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.