افزودن نظر جدید

همبستری کمبوجیه با خواهرش و نیز فتوحات خشونت آمیز کمبوجیه در منابع تاریخی آمده است. اما چیزی به نام روز پسر آن هم به مناسبت تولد کمبوجیه در منابع تاریخی نداریم و این ادعا از ریشه محصول بافته های ذهنی عده ای بیمار است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.