افزودن نظر جدید

خسر پرویز نمونه تمام عیار یک درنده وحشی بود که با ایمان مستحکمی که به دین زرتشتی داشت پادشاهی پهناور ساسانیان رو با دستان خون آلودش از پا دراورد و پسرش شیرویه به زندگی سراسر وحشیگری این موجود پایان داد و خدا دعای رسولش حضرت محمد ص رو که پاره کردن رشته سلطنتش بود رو اجابت کرد تا درس عبرتی باشد برای افراد متوهم و فرومایه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.