افزودن نظر جدید

سلام . این رفتارها نشانگر گفتار نیک مدعیان است. در همین سات از اوستا هم برای مقالاتی سند داده شد، لیکن پذیرفته نشد. وقتی شما و امثال شما برای برون رفت از مشکل حاضرید اوستا را نیز زیر پا له کنید ، چه انتظاری می توان داشت ؟ گفتید اشعار بعد از اسلام ، شاهنامه از دید شما معتبر نیست ؟ اگر نیست که هیچ . در خرده اوستای ترجمه ی آذرگشسب هم واژه کیش واپسین آمده است . در حالیکه دین زرتشتی اولین دین است ( به اعتقاد موبدان ) نه آخرین دین ( کیش ) . سوشیانتها چه ویژگی داشتند که محمد (ص) نداشت ؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.