افزودن نظر جدید

انسانیت، دموکراسی، آزادی و... برای وسیله برای سیاستمداران است.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.