افزودن نظر جدید

منابع ایرانی؟‌ منابع ایرانی کلاً میگن کورش اصلاً شاهِ شاهان نبود. منابع ایرانی میگن که کورش یک حاکم دست نشانده از طرف بهمن اردشیر بود. حتی شاهنامه که قصه شاهان ایران باستان هست اسمی از کورش نمیاره. به جای توهين به شعور دیگران ، مطالعه كنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.