افزودن نظر جدید

دیگر اینکه این "سادات" که میفرمایید سید از نسل چه کسی هستند؟ من شنیدم سران اهل حق / یارسان اصلا سید نیستند و به دلایلی دیگری به دروغ ادعای سیادت میکنند. آیا این را تأیید میکنید؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.