افزودن نظر جدید

سلام و خسته نباشی.بله میشود هم بدون پیامبر هم انسان بود.و هم کمال رسید .هرچند حقیر به ضرورت وجود پیامبر اعتقاد دارم.اما چونکه انسان فطرت ذات خدایی دارد لاکن میتواند بدون راهنما راه رو طی کی .هرچند ممکن است در این راه خطراتی اورا تهدید کند اما وجدان آدمی خود گواه همه چیر هست والا اینکه بتوان کلاه شرعی برایش ساخت.مثلا انسان میداند دزدی بده اما خود راقانع میکند که با این ناچیز او گدا نمیشود یا از کجا جمع کرده لابد حرام خورده .یا اینکه میداند ربا حرامه اما میگوید نرخ بانکی x است باهمه مشکلاتش من بیشتر میدم اما راحتره.و.....خلاصه تشکر اولا توهین نکردی .دوما بنظر من اگه قبلا سر نیاز میدادند دلیل عدم آگاهی و سواد بوده چون اکثر این جوامع نمیتوانند خودرا آنگونه هست معرفی کنند..اما الان نماز رو میخوانند.مگر میشود مرید علی باشی و بدانی علی رو نماز شهید شد و نماز نخوانی.و راجب سبیل هم سه دلیل داره اگه دوستان خواستن می گم.راجب عقاید هم نام هیچ یک از عید ها در قران نیامده بغیر از جشن یارسان.(البته فکر نکنند نوشته جشن یارسان) که اون خیلی زیبا و بادلیل خاص است خواستید عرض میکنم.ودر نهایت آتش بگی دین نیست برادران آیین است شما بهتر از حقیر تشخیص دین و آیین میدهید پس لطفا اگه چیزی مطمن نبودیم بیان نکنید. دد قرین راحتان.از لرستان
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.