افزودن نظر جدید

سلام گرامی؛ آیا با زبان اوستایی و گویش گاثایی آشنا هستید ؟ در این بند (هات 45 : 4) متن اوستایی کهن آن بدین صورت تلفظ می‌شود: hôi dugedâ ârmaitish یعنی آرمیتی دختر او (دخترِ اهورامزدا). لیکن متأسفانه موبد آذرگشسب یا دچار اشتباه شدند یا تعمداً این را به گونه‌ی خاصی ترجمه کرده اند. استعاره بودنِ این مسئله هم ایرادی ندارد و نظری جالب است. اما این استعاره در جامعه زرتشتی به مرحله عمل رسید و از حد گذشت.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.