افزودن نظر جدید

سلام علیکم علل دیگری هم وجود دارد مثلا مسند احمد تبویب موضوعی ندارد و چنان که از اسمش معلوم است بر اساس صحابه تنظیم شده و طبیعی است که کتاب جامعی مانند صحیح که باب‌بندی موضوعی دارد بیشتر مورد توجه باشد. به طور کلی جوامع و مصنفات به علت سبکشان بیش از مسانید مورد توجه‌اند. از سوی دیگر چون جوامع باب‌بندی موضوعی دارند در گزینش روایات دقت بیشتری می‌کنند تا مسانید که بنای موضوعی ندارند. برای همین است که در مسند احمد فضائل اهل بیت ع بیشتر است و در صحیح بخاری کم‌تر. بخاری با توجه به سبک کتابش بنا داشته آن چه موافق مذهب و مختار خود است بیاورد‌ بر خلاف احمد که سبک کتابش چنین نیست.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.