افزودن نظر جدید

شیرین ! اگه به خدا اعتقاد نداری پس برای چی خودتو به خاطر اهورامزدا و زرتشت جر میدی ؟!!!!!!! قصد نداری بحث رو به فلسفه بکشونی چون سوادشو نداری !!! از بازمانده نسل کسانی که به محارم خودشون تجاوز می کردن و فکر میکردن کردار نیکه نمیشه توقع داشت که منطقی فکر کنن !!!!!! مگه بنگ گشتاسپی که زرتشت به گشتاسپ هدیه داد تا ایمانش رو قوی کنه برای تو فکر منطقی هم باقی گذاشته ؟؟؟ جون خودت من به کسی توهین نکردم ! این عبارات خودش آفریده شده !! خودزا هست !!!! قضیه آبان یشت رو هم که ماله کشیدی !!!! خوب در رفتی ها !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.