توهین دین زرتشتی به معلولین

  • 1392/03/28 - 10:06
زرتشتیگری مجموعه‌ای از باورهای صحیح و ناصحیح است که در جای خود قابل بحث و بررسی است. لیکن باور آیین زرتشتی نسبت به انسان‌های نابینا، ناشنوا، کوتاه قد و معلول به طرز بسیار عجیبی، توهین آمیز و موهن است. در اوستا، یشتها، فصل پنجم (آبان یشت) بند 93 آمده است که اردویسور آناهیتا (یکی از ایزدان و فرستادگان...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ زرتشتیگری مجموعه‌ای از باورهای صحیح و ناصحیح است که در جای خود قابل بحث و بررسی است. لیکن باور آیین زرتشتی نسبت به انسان‌های نابینا، ناشنوا، کوتاه قد و معلول به طرز بسیار عجیبی، توهین آمیز و موهن است. در اوستا، یشتها، فصل پنجم (آبان یشت) بند 93 آمده است که اردویسور آناهیتا (یکی از ایزدان و فرستادگان اهورامزدا برای نجات جهان و گسترش نیکی‌ها) به زرتشت می‌گوید: «من بدان آیین که کر و کور و کوتاه قد و نابخرد و غشی و دیگر داغ خوردگان اهریمن برگذارند پای نمی‌گذارم. از این زَور - نوشیدنی مقدس - من گوژسینه، گوژپشت ، کوتاه تن و تباه دندان نباید بنوشند.» [1]
یعنی از دیدگاه اهورامزدا (و دین زرتشتی)نابینایان و ناشنوایان و کوتاه قدها و دیگر معلولین هم ردیف نابخردان و جزو داغ خوردگان اهریمن هستند. نابینایان، ناشنوایان، کوتاه قدها و حتی معلولین و... آیا انسان نیستند؟ چرا باید از سوی دین زرتشتی، داغ خوردگان اهریمن نامیده شوند؟ چرا باید هم ردیف نابخردان قرار گیرند؟ چرا نباید از نوشیدنی مقدس بنوشند؟ به راستی که این آموزه های موهن تکان دهنده و زشت نشانگر ماهیت حقیقی پندار نیک دین زرتشتی است.
همین گفتار توهین آمیز اَوستا به ترجمه انگلیسی، برگردان از پژوهش جیمز دارمستتر: [2]
I do not accept those libations that are drunk in my honour by the blind, by the deaf, by the wicked, by the destroyers, by the niggards, by the ... nor any of those stamped with those characters which have no strength for the holy Word. Let no one drink of these my libations  who is hump-backed or bulged forward; no fiend with decayed teethe

پی‌نوشت:
[1]. اوستا، گزارش دکتر دوستخواه، انتشارات مروارید، تهران، چاپ شانزدهم، نسخه انجمن زرتشتیان آلمان، جلد 1 صفحه 314
[2]. James Darmesteter, The Zend Avesta, By Various Oriental Scholars, Oxford,  Clarendon press, 1883, Vol 2, Pp 75-76

تولیدی

دیدگاه‌ها

در شاهنامه فردوسی سخن گفتن انوشیروان با موبدان را یافتم که در آن موبدان از انوشیروان پرسش می نمودند و وی پاسخ می داد . در یکی از فراز ها پادشاه سخنی گفت که از دید من مرتبط با همین بخش از اوستا است : وگر بد کنش باشی و بد تـنـه / به دوزخ فرستی سراسر بنه ... یعنی اگر کردار و تنت نادرست باشد همه را به جهنم می فرستی . آنچه از دید من متناسب با آموزه های اوستا افتاد ، این است که متأسفانه « بد تن » بودن با « بد کنش بودن » همردیف و هر دو به دوزخ ختم می شوند. البته فردوسی از دید من این مسئله را قبول نداشت بلکه فقط نقل قول کرد . روی انتقاد ما هم به سوی دین زرتشتی است .

اطلاعاتت کافی نیست...

شما میتوانید اطلاعات خود را به صورت مستند و با دلیل با دیگران به اشتراک بگذارید. سپاس

مقاله خوبی بود

درود بر شما ، اردویسر اناهیتا خود ایزد جداگانه (ایزد ابها یا ابان)بوده است و مربوط به دوران باستان و بسیار پیش از زرتشت میباشد و هیچ ربطی به اهورامزدا زمان زرتشت ندارد . ادیان پیش از زرتشت جهانی بوده اند مثلا معبد همین اناهیتا در اروپا فراوان است ... از طرفی باید دانست اناهیتا ایزد شفا و درمان هم بوده است و ممکن است مذهبیون برخی از بیماری هارو ریشه در خرافات مذهبی بدانند . مثلا در قرون وسطا چون علت بسیاری از بیماری های جسمی و روانی را نمیدانستند شخص مذکور را جن زده یا همین داغ خورده شیطان مینامیدند و با ایات انجیل سعی در درمان او میکردند . توجه داشته باشید اناهیتا ایزد شفا و درمان هم بوده است و بدون شک در تفاسیرتان اشتباه کرده اید .منظور از بدتنه در شاهنامه بدهیکل نبوده است بلکه دیوانگی و جنون بوده است ، یعنی اگر "نابخرد" و بد اعمال باشی سرایت جز دوزخ نیست ! حداقل به خودتون زحمت بدید و لغت هارو دریک فرهنگ لغت ترجمه بکنید ! ﻭﮔﺮ ﻧﻴﮏ ﺩﻝ ﺑﺎﺷﻲ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺟﻮﻱ/ﺑﻮﺩ ﻧﺰﺩ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺁﺑﺮﻭﻱ/ﻭﮔﺮ ﺑﺪﮐﻨﺶ ﺑﺎﺷﻲ ﻭ ﺑﺪ ﺗﻨﻪ/ﺑﻪ ﺩﻭﺯﺥ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻲ ﺑﻨﻪ/ﻣﺒﺎﺵ ﺍﻳﭻ ﮔﺴﺘﺎﺥ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ/ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﺩ نهان http://www.farsilookup.com/p2p/seek.jsp?word=%D8%A8%D8%AF%20%D8%AA%D9%86%D9%87&page=8&lang=fa

سلام گرامی، اردویسورا آناهیتا ایزاد آبها مانند اهورامزدا پیش از زرتشت هم بوده است. مانند اینکه خدای ابراهیم پیش از ابراهیم بوده است. پس اینکه خدا پیش از کسی وجود دارد، به معنی عدم ارتباط خدا با پیامبر یا عدم ارتابط ایزدان با زرتشت نیست. بد تنه به معنی کسی است که جسم سالمی ندارد. سپاس

سلام و درود بر شما هم . اگر با گفتن اینکه "اردویسر آناهیتا " در زمان قبل از زرتشت بوده ؟ میخواهید پوششی بر اینکه این اشتباه و تبعیض در کتاب زردشت راه یافته قرار دهید ،اصلا در این کار موفق بنوده اید . اگر او را قبول ندارید پس چرا پیشینیان و بزرگان شما آنرا لایق و شایسته ی ستایش و روایت و نقل داستان در کتابشان دانسته اند . پس این به این معنا است که او و اعتقاداتش را خیلی هم قبول دارند و حتی دوست دارند . دوّما شما نمی توانید که قاطع بگی که "بدون شک در تفاسیرتان اشتباه کرده اید " سوما علاقه ی قلبی شما به آناهیتا کاملا واضح است مثلا با خطاب کردن او با نام ایزد شفا و درمان آن هم دو بار پس قطعا با این علاقه سعی در ماست مال کردن اشتباهات او دارید . چهارماً چطور شما "بد تنه " را "نا بخرد و یا جن زدگی و جنون " ترجمه کرده اید . به ریفرنس و مرجعی که مراجعه کنی حتی شبیه این ترجمه ی عجیب شما را نمی توان پیدا کرد. و با اعلام اینکه در لغت نامه جستجو کنید،یک سند جعلی به حرفتان اضافه کردید. پنجماً اگر کسی خود برای مثال پزشک است و میداند که در بیماری های مادر زادی و بعضی دیگر بیماری ها ؛ خود بیمار هیچ نقشی ندارد اگر آن دکتر خود به آن بیما فحش داده و او را با سخنش اذیت کند خیای بد تر است . چه برسد به اینکه به قول شما ایزد درمان و شفا (که در واقعی بُتی ملعون بوده است ) به آن بگوید داغ زده ی شیطان یعنی برده‌ی شیطان . وای بر این پزشک و امثال او ....آه *** مهم ترین ششم . در دین زردشتی ها عیب ها و نواقص واضح و عجیب و غریب دیگری نیز وجود دارد که به هر کسی بگویی از تعجب شاخ در می آورد . مثال : اگر کسی سگی را بکشد بر او واجب است که به کفاره آن چندین حیوان دیگر را بکشد مثل حدودا ۱۰۰۰۰ مورچه و یا حیوانات دیگری که در اینترنت و کتاب های دینی زردشتی ها مشخص است و یا بد تر از آن با عرض پوزش از خواهران و بانوان . اگر کسی سگی را بکشد یا باید کفاره اول (کشتن چند حیوان ) را ادا کند و یا . عذر میخواهم . اگر خواهر یا دختری باکره بالای ۱۵ سال دارد باید آنرا به ازدواج یک مُغ در آورد (مغ:روحانی و عالم دینی زردشت ها ) تا مگر بخشوده شود یا گزینه ی عجیب دیگر : اگر زنی بچه اش سِقط شده (چه عمد و چه غیر عمد ) باید به بی آب و علف ترین جا برود که مومنان زرتشتی کمتر از آنجا بگذرد سی گام دور تر از آتش و آب و برسم و سه گام دورتر از مومنان زرتشتی بر گرد او حصاری بکشند و آب و لباس آن را درون آن بدو بدهند نخستین خوراکی که به این زن باید بدهند ۳ یا ۶ یا ۹ جام "ادرار گاو (گَمیز)" آمیخته به خاکستر است سپس میتوانند به او شیر گرم یا گوشت پخته و نان و شراب ناب بیاشامد اما از خوردن آب ممنوع است . این برنامه تا سه شب ادامه دارد و بعد از آن نه شب باید از بقیه جدا باشد و بعد از آن ۹ شب باید تن و جامه اش را با ادرار گاو و آب بشوید . ****سند : برداشت از وندیداد . ترجمه دوست خواه . ج۲. صفحه ۷۱۳ -۷۱۶ .(فرگرد پنجم). **** آیا واقعا این جزا ها شایسته ی اتفاق ساده که ممکن است به هر دلیلی مثل ترسیدن و یا پیچیدن بند ناف دور گردن جنین رخ دهد. است آیا واقعا شایسته است ؟؟؟؟؟ هفتم برای مثال کفاره ی روزه و عمل نکردن به نذر در اسلام را با هم میبینیم : اگر کسی روزه ی ماه رمضان را به عمد و بدون عذر باطل کند یا نذر خود را ادا نکند باید یکی از کار های زیر را انجام دهد : آزاد کردن یک برده یا غذا دادن به ۶۰ فقیر یا ۲ ماه روزه گرفتن ****سند:تحریرالوسیله،امام خمینی ،جلد ۲ ص۱۲۵ قضاوت با شما که کدام یک عقلانی تر منطقی تر است . خدا همه ی شما را حفظ کند . ۹۸/۳/۱۰ سیامک همدانی از تهران

سلام و درود بر شما هم . اگر با گفتن اینکه "اردویسر آناهیتا " در زمان قبل از زرتشت بوده ؟ میخواهید پوششی بر اینکه این اشتباه و تبعیض در کتاب زردشت راه یافته قرار دهید ،اصلا در این کار موفق بنوده اید . اگر او را قبول ندارید پس چرا پیشینیان و بزرگان شما آنرا لایق و شایسته ی ستایش و روایت و نقل داستان در کتابشان دانسته اند . پس این به این معنا است که او و اعتقاداتش را خیلی هم قبول دارند و حتی دوست دارند . دوّما شما نمی توانید که قاطع بگی که "بدون شک در تفاسیرتان اشتباه کرده اید " سوما علاقه ی قلبی شما به آناهیتا کاملا واضح است مثلا با خطاب کردن او با نام ایزد شفا و درمان آن هم دو بار پس قطعا با این علاقه سعی در ماست مال کردن اشتباهات او دارید . چهارماً چطور شما "بد تنه " را "نا بخرد و یا جن زدگی و جنون " ترجمه کرده اید . به ریفرنس و مرجعی که مراجعه کنی حتی شبیه این ترجمه ی عجیب شما را نمی توان پیدا کرد. و با اعلام اینکه در لغت نامه جستجو کنید،یک سند جعلی به حرفتان اضافه کردید. پنجماً اگر کسی خود برای مثال پزشک است و میداند که در بیماری های مادر زادی و بعضی دیگر بیماری ها ؛ خود بیمار هیچ نقشی ندارد اگر آن دکتر خود به آن بیما فحش داده و او را با سخنش اذیت کند خیای بد تر است . چه برسد به اینکه به قول شما ایزد درمان و شفا (که در واقعی بُتی ملعون بوده است ) به آن بگوید داغ زده ی شیطان یعنی برده‌ی شیطان . وای بر این پزشک و امثال او ....آه *** مهم ترین ششم . در دین زردشتی ها عیب ها و نواقص واضح و عجیب و غریب دیگری نیز وجود دارد که به هر کسی بگویی از تعجب شاخ در می آورد . مثال : اگر کسی سگی را بکشد بر او واجب است که به کفاره آن چندین حیوان دیگر را بکشد مثل حدودا ۱۰۰۰۰ مورچه و یا حیوانات دیگری که در اینترنت و کتاب های دینی زردشتی ها مشخص است و یا بد تر از آن با عرض پوزش از خواهران و بانوان . اگر کسی سگی را بکشد یا باید کفاره اول (کشتن چند حیوان ) را ادا کند و یا . عذر میخواهم . اگر خواهر یا دختری باکره بالای ۱۵ سال دارد باید آنرا به ازدواج یک مُغ در آورد (مغ:روحانی و عالم دینی زردشت ها ) تا مگر بخشوده شود یا گزینه ی عجیب دیگر : اگر زنی بچه اش سِقط شده (چه عمد و چه غیر عمد ) باید به بی آب و علف ترین جا برود که مومنان زرتشتی کمتر از آنجا بگذرد سی گام دور تر از آتش و آب و برسم و سه گام دورتر از مومنان زرتشتی بر گرد او حصاری بکشند و آب و لباس آن را درون آن بدو بدهند نخستین خوراکی که به این زن باید بدهند ۳ یا ۶ یا ۹ جام "ادرار گاو (گَمیز)" آمیخته به خاکستر است سپس میتوانند به او شیر گرم یا گوشت پخته و نان و شراب ناب بیاشامد اما از خوردن آب ممنوع است . این برنامه تا سه شب ادامه دارد و بعد از آن نه شب باید از بقیه جدا باشد و بعد از آن ۹ شب باید تن و جامه اش را با ادرار گاو و آب بشوید . ****سند : برداشت از وندیداد . ترجمه دوست خواه . ج۲. صفحه ۷۱۳ -۷۱۶ .(فرگرد پنجم). **** آیا واقعا این جزا ها شایسته ی اتفاق ساده که ممکن است به هر دلیلی مثل ترسیدن و یا پیچیدن بند ناف دور گردن جنین رخ دهد. است آیا واقعا شایسته است ؟؟؟؟؟ هفتم برای مثال کفاره ی روزه و عمل نکردن به نذر در اسلام را با هم میبینیم : اگر کسی روزه ی ماه رمضان را به عمد و بدون عذر باطل کند یا نذر خود را ادا نکند باید یکی از کار های زیر را انجام دهد : آزاد کردن یک برده یا غذا دادن به ۶۰ فقیر یا ۲ ماه روزه گرفتن ****سند:تحریرالوسیله،امام خمینی ،جلد ۲ ص۱۲۵ قضاوت با شما که کدام یک عقلانی تر منطقی تر است . خدا همه ی شما را حفظ کند . ۹۸/۳/۱۰ سیامک همدانی از تهران

اردویسور آناهیتا ایزد مربوط به قبل از زرتشت بوده ! خوب ! از اینجا مغالطه نویسنده ی کامنت بالایی (shirin) روشن می شود : ایزد اگر قبل از زرتشت بوده یعتی ربطی به زرتشت نداره ؟ هیچ ربطی به اهورامزدا زمان زرتشت نداره ؟ مطئمنی ؟ پس این همه ستایش اردویسور آناهیتا در اوستا برای چیه ؟؟ حتی موبدان امروزی هم در گهنبارها ایزد اردویسور آناهیتا رو ستایش می کنند . تازه تو متن اوستا اردویسور آناهیتا یکی از ایزدان و فرستادگان اهورامزدا برای نجات جهان و گسترش نیکی هاست و داره به زرتشت دین نیکی رو یاد میده ... خخخخ ... نگو ربطی به دین زرتشتی نداره !!! اگه اهوامزدا و ایزدان و زرتشت به دین زرتشتی ربطی ندارن پس چی به دین زرتشتی ربط داره ؟؟؟؟؟ آنهایتا اردویسور ایزد آب بود ! نه شفا !!!! ببین توهین به معلولین و نابینایان و ناشونایان تو اوستا مشخصه . بیخودی توجیهش نکن . آبروت میره . بدتنه رو هم در شاهنامه دیدم. بدتنه یعنی کسی که تنه اش و جسمش خراب هست ! اگر حرف شما درست باشه : واقعاً تو دین زرتشتی دیوانه ها رو عذاب می کنن ؟؟ دیوونه که دست خودش نیست چرا باید جهنم بره ؟

حاک بر سرشون مگه معلولین و نابیانایان و ناشنواها آدم نیستن ؟ حالا این ها شدن اهریمن ؟ اهریمن همون موبدان زرتشتی هستن

ببین شیرین علاوه بر اینکه حرفات ضد و نقیض بود معلومه که خودتم نمی فهمی چی میگی . تو اون لینک لغت نامه هم بدتنی رو گفته دیوانگی و جنون ولی تو خیلی راحت زیر حرفت زدی . معلومه که واسه ماله کشی اینجایی . تو دین زرتشتی که علاوه بر فحاشی خدا و نماینده هاش به معلولین محترم . ، دیوانه هایی که دست خودشون نیست رو هم عذاب میکنن . دیدی کار خراب تر شد ؟ دیدی نمیشه دین زرتشتی رو توجیهش کرد ؟ هر چی ماله بکشی خراب تر میشه ! دست بردار

شیرین عزیز بشدت با شما موافقم و علاقه دارم اطلاعات بیشتری در مورد الهه های همزمان و پیش از زرتشت داشته باشم اگر امکانش بود راهنماییم کنید.

مشکلتون چیه بیای بجای سر کوب کردن دین های دیگه خوبی و زیبایی اسلامو نشون بدیم نه اینکه بدی دین دیگرو به رخشون بکشیم که طرف باخودش فکر کنه عمرم پیرو این بودم اشتباه کردم نکنه برم سراغ اسلام تو زمینه دیگه اشتباه کرده باشم

من به احتمال ۸۰% مطمعن ام که تو خودت زرتشتی هستی و اومدی ماله بکشی

شیرین دری وری نگو !! توی بی سواد همینطور پشت سر هم داری گاف میدی ! اینقد هم ادعای سواد نداشته باش !خیلی پر ادعایی ً اگه خرده اوستا ربطی به زرتشتی ها نداره پس برای چی تو گاهنبارها اون رو میخونن ؟ گاتها رو کی نوشته ؟ همون مغان میترایی !!! در زمان شاپور ! امروز زرتشتی ها و موبدان دائماً میترا و آنهایتا رو ستایش میکنن هر روز و هر هفته و تو جشنهاشون . حرفهای ضد و نقیضت در ترجمه بدتنی باعث شده آبروت بره ! ماله نکش خراب تر میشه !!! ول گقتی بدتنی یعنی دیوانگی و جنون . الان میگی دیوانه یعنی پیرودیو ! جنون یعنی چی ؟ پیرو چی ؟ ببین حرفات تناقض داره !!! تن یعنی جسم ! یعنی روح ؟ هنوز نمیدونی تن یعنی چی ؟ بد یعنی بد . تنه = جسم . در نتیجه بدتنی = بدجسمی . به جای دور زدن و ادعای باسوادی یه خورده فکر کن !!!

خيلي كار زشتيه توهين به اديان ديگه اينجوريه همه رو از دين اسلام فراري ميديد 1 ذره از رفتار و منش شهيد چمران ياد بگيريم بد نيست

بسم الله الرحمن الرحیم ؛ ضمناً shirin گرامی ؛ با احترام ، کامنت های اخیر شما گویای این است که متن مقاله را پذیرفته اید و دیگر سخنی در رابطه با آن برای گفتن ندارید. لذا به مسائلی دیگر ( موارد حاشیه ای ) می پردازید.

توهین دین زرتشتی به معلولین و نابینایان و ناشنوایان واقعاً خجالت آوره

اقای سامان در رابطه با مقاله کامنت های اولیه پاسخ من بود و گویا شما در برابر پاسخ های من چیزی برای گفتن نداشتید اما اون اسامی که نام بردید ! این کامنت شما و نام اون جماعت در ردیف فلاسفه به من اثبات کرد با چه کسانی طرفم! خمینی ؟ طباطبایی ؟ یک فیلسوف تنها به چیزی باور داره که بتونه با قوانین فلسفی اونهارو اثبات کنه ، اما خمینی کدوم یک از باورهاشو اثبات میکنه ؟ خدا ،روح ،اخرت ... واقعا این ملایان سیکل هم داشتن ؟ در کدوم یک از دانشنامه ها حتی ایرانی اینها در زمره فلاسفه قرار دارند ؟ واقعا تهوع اورید ...

سلام shirin گرامی ، یک نگاهی به کامنتهای خود بیندازید. واقعاً شما پاسخ به مطلب ندادید. بیشتر دربرابر واژه تنه بحث کردید و برخلاف اندیشه ی سالم ، گفتید تنه به معنی جسم نیست بلکه به معنی کردار است. چون دوست عزیزمان در بحث شرکت کردند من هم نیازی به ورود به بحث ندیدم. وگرنه ایشان به خوبی پاسخ شما را دادند. گذشته از اینکه از شما سؤالی پرسیدند که شما طبق معمول از پاسخ دادن فرار کردید.سؤال ایشان این بود که اگر ربطی به دین زرتشتی ندارد پس چرا در خرده اوستا و گهنبارها و یزشنها این همه اردویسور ستایش شده ؟ هنوز هم موبدان اردویسور آناهیتا را می ستایند. درباره فلسفه هم شما تا به حال کتاب نهایة الحکمة علامه طباطبایی را خوانده اید ؟ پیشنهاد میکنم قبل از مطالعه قضاوت نکنید.

دوست شما وحید چرند زیاد میگن ! اولا کجا موبدان زرتشتی اردویسر اناهیتارو ستایش میکنن ، اگه جایی باشه سر نمازه که صراحتا میگن : ﻣﻦ ﻫﻤﺂﺭﻩ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻫﻮﺭﺍ ﻣﺰﺩﺍ، ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ ﯾﮑﺘﺎ ﺭﺍ ﻣﯽﺳﺘﺎﯾﻢ ! کجای نماز ناهید ستایش شده ؟مشخص کنید کجا زرتشتیان ناهید و میترا رو ستایش میکنن ؟ اوستا متشکل از 5 کتاب است کا گاتاها متعلق به زرتشتیان است ولی مابقی با عقاید مهرپرستی امیخته شده ! ضمنا من زیر بار توهین اناهیتا به معلولین نرفتم و اینو یه سوتفاهم میدونم ،لطفا با دقت کامنت های منو بخونید / فلسفه این اقای طباطبایی حکمت اسلامی است که از دیدگاه من سفسطه س ! اصل فلسفه بمعنی حقیقت جویی منطقی است یعنی چیزی رو با استدلال های صحیح و منطقی اثبات کنیم ! در مقابل سوفیستی هم هست که اگرچه با فلسفه سروکار داره اما حقیقت جو نیست و چیزی رو حقیقتا اثبات نمیکنه ! شما دوست دارید سوفیست هارو فیلسوف بنامید ! قمشه ای میگوید :« ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﭼﻮﻥ ﺧﺪﺍ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﯾﺎ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ » این استدلال سفسطه س چون از گزاره های غیر منطقی استفاده کرده1_چیزی که کامل مطلق باشه نمیتونه وجود داشته باشه 2_واجب الوجود بودن دلیلی بر وجود داشتن نیست ! خیلی چیزها هستند که ما گمان میکنیم لزوما وجود دارند اما وجود ندارند مانند خدا ! برتراند راسل میگوید : ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﭼﻮﻥ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ .

شیرین سفسطه گر !!! سفسطه دقیقاً حرفهای خودت هست ! تو میگی واجب الوجود بودن دلیلی بر وجود داشتن نیست !! عجب ! خوب آخه زرتشتی بی فکر ! خودت داری میگی واجب الوجود ! یعنی مطلقاً وجود داره ! بعد میگی وجود نداره ؟؟؟ سفسطه گر ! میگی چیزی که کامل مطلق باشه نمیتونه وجود داشته باشه ! دلیلت چیه ؟ حرفت غیرمنطقیه ! پس این همه موجود ول معطلن ؟ زرتشتی پوچ گرا ندیده بودیم که دیدیم !!!

شیرین !!!! چند تا سند برات بیارم ؟ با اجازه سامان فخرایی گرامی ، عزیز بذار جوابشو بدم . گرچه ما در محضر عزیزان درس پس میدیم . شیرین گوش کن ببین چی میگم ! تو آبان نیایش اردویسور آناهیتا ستایش شده ! موبد جهانگیر اوشیدری هم در دانشنامه مزدیسنا میگه آبان نیایش رو زرتشتی ها تو روز آبان هر ماه میخونن . کنار جوی آب هم این ایزد اردویسور آناهیتا رو ستایش میکنن ! ثواب هم داره !

گوش کن شیرین ! تو خرده اوستا یه نیایش هست به نام اردویسور نیایش ! که بهش آبان نیایش هم میگن ! کلی ستایش اردویسور آناهیتا توشه . برو بخون !

شیرین ! خرده اوستا بیشترین کاربرد بین زرتشتیان داره ! اینو بفهم ! اکثر نیایش های زرتشتی ها تو همون خرده اوستا هست. بیخودی سعی نکن گاتها رو به زرتشت بچسبونی ! تو همین سایت چندتا مقاله در نقد اعتبار گاتها نوشته شده برو بخون ! درباره حکم اسلامی !!! بهتره بری به قول دوستمون نهایة الحکمة علامه طباطبایی روبخونی که کامل شده ی فلسفه مشاءابن سینا و حکمت اشراق سهروردی و ادامه راه ملاصدرا است × تو هنوز نهایة الحکمة رو نخوندی داری قضاوت میکنی ! این هم کردار نیک زرتشته ؟

وحید جان قصد ندارم بحث به فلسفه بکشونم اما دو مورد برای شما نمفهوم موند که پاسخ میدم ! شما میگویید هر علتی معلولی دارد بنابرین وجود جهان ملزم به وجود افریدگار است پس خداوند واجب الوجود است ، بنده میگم جهان نیازی به افریدگار ندارد و کاملا خودزا و خود افریده س ! چیزی که کامل مطلق باشه نمیتونه وجود داشته باشه ! یک سوال : ایا خدای شما میتواند سنگی بیافریند که خود توانایی حمل انرا نداشته باشد ؟ یا مساله مطرح کند که خود قادر به حل ان نباشد ؟ مساله خیلی ساده ای بود چطور نمیدونی ؟

ترشی خانم تو اگه به خدا اعتقاد نداری چرا جوش زرتشت رو می خوری!!! برو بابا این وصله ها بهت نمیچسبه

شیرین ! اگه به خدا اعتقاد نداری پس برای چی خودتو به خاطر اهورامزدا و زرتشت جر میدی ؟!!!!!!! قصد نداری بحث رو به فلسفه بکشونی چون سوادشو نداری !!! از بازمانده نسل کسانی که به محارم خودشون تجاوز می کردن و فکر میکردن کردار نیکه نمیشه توقع داشت که منطقی فکر کنن !!!!!! مگه بنگ گشتاسپی که زرتشت به گشتاسپ هدیه داد تا ایمانش رو قوی کنه برای تو فکر منطقی هم باقی گذاشته ؟؟؟ جون خودت من به کسی توهین نکردم ! این عبارات خودش آفریده شده !! خودزا هست !!!! قضیه آبان یشت رو هم که ماله کشیدی !!!! خوب در رفتی ها !

دوستان با حمله به یکدیگر به مطلقیت خدا نمی رسید اگر ابتدا ء هر مسیر رافرض کنید انتها ی آن خداست هیچکدام از شماها دانا نسیتید که همدیگر را بی سواد فرض می کنید آیا شما می دانید سواد چیست خدا چیست وکیست ..دین چیست .آیا راه رسیدن به خدا . همان بنیان گذار جهان تاریکی و روشنایی را میدانید آیا جهان پس از مرگ را لمس کرده اید . در همه ادیان ایراداتی هست .مطلق فقط خداست .برای مثال در مکه نقطه صفر مسلمین اگر از آسمان به زمین نگاه کنید مظهر فرماسیونری و میعادگاه مسلمین در کنار هم قرار گرفته اند در بحث شما وارد نمی شوم ولی یک فرد عاقل ادیان را مطالعه می کند تا ایرادات خود را ومسیر خود را مشخص کند نه شمشیر بکشد واین را بدانید هر دینی به اقتضا ء زمان خودش ظهور پیدا کرده مثل دین اسلام که جان انسان را باشتر محاسبه می کنند .اصل رسیدن به خداست وجهش به بعد دیگر حالا هر دین که باشد پس به گفته شما صد و بیست وچهار هزار پیامبر نادان بودند وشما عاقل افراط گری در هیچ دینی جایز نیست ما که ادعا می کنیم دین ما ازدینهای دیگر کامل تر است .... نه مطلق باز گوشزد می کنم مطلق فقط خداست

جناب ALi.j شیوه شما در بحث -و علت حضور شما در این صفحه- برای ما روشن است. منتها در این مقال، چون راه را بر خود بسته دیده‌اید ژست روشنفکری و اصلاحگری بر خود گرفته اید. در حالیکه رفتار شما غیر از ژست شماست. شما میگویید: «اگر ابتدا ء هر مسیر رافرض کنید انتهای آن خداست» در پاسخ به این سخن باید گفت که اگر انتهای "هر مسیر" خدا باشد، پس راه داعش و کورش‌پرستان و ... هم به سوی خداست... (؟!) پس بفهمید که چه میگویید. ابتدا همگان را از حمله به یکدیگر بازداشتید، ولی در ادامه شعار خود را نقض کردید و با حمله به اسلام گفتید: «دین اسلام که جان انسان را باشتر محاسبه می کنند» هرچند روشن است که مسلمان هستید و از سر احساسات ناسیونالیستی اینگونه سخن میگویید ولی بدانید که ارزش جان انسان در اسلام، مساوی با کلیت روح جامعه بشری است، آنچنانکه کشتن یک بیگناه برابر با کشتن همه انسان‌ها شمرده شده است (سوره مائده/32) و به تعبیری دیگر، ارزش جان انسان به بالاترین ارزش، یعنی سعادت و شقاوت ابدی است. چنانکه کشتن عمدی یک بی‌گناه، موجب عذاب ابدی قاتل می‌شود (نساء/93) اما آنچه درباره شتر گفتید (و ناقص و بریده هم گفتید) صحیح نیست. اولاً دیه انسان فقط به شتر محاسبه نمی‌شود. بلکه به طلا و نقره هم محاسبه می‌شود. ثانیا دیه به معنی ارزش جان انسان نیست. چون دیه پیامبر اکرم (ص) با دیه ابوسفیان (به عنوان یک مسلمان ظاهری) برابر بود. ولی ایا ارزش جان آنها هم با یکدیگر مساوی بود؟! دیه تنها یک قانون کلی برای جبران خسارت اقتصادی است. نه به معنی ارزش جان انسان‌ها. در پناه بیرق اسلام، موفق و مؤید باشید.

گم شدن در گم شدن دین منست / نیستی در هست آیین منست دین من حسینمه(ع) ، ابوالفضلمه(ع) ، یا علی(ع)

یا خدا بی شک به یقین و ایمان میگم: که به خدای یکتا اگر هزار پیغمبر دیگه هم بیاد باز شما نخواهید فهمید. و همه را مصلوب خواهید کرد. در احادیث دین مبین اسلام نیز همچنین سخنانی هست. انسان کر به بهشت نخواهد رفت یعنی چه؟ شروع کنید فحش بدید!ها! میدونید که آهنگ آدم رو کر میکنه خب آهنگ هم که حرام ،کار حرام هم در بهشت رو میبنده.تمام شما در مقابل هر چیزی مسولید. یک ساعت اندیشه بهتر از هزار سال عبادته. شمایی هم که به دعوی خودتون یهودی زردشتی چی؟نمیدونم. شرط تمام ادیان حق صداقته که گویا شما نداری . یا حق

چنین چیزی در اسلام وجود ندارد (که گفتید کر به بهشت نمیرود). هیچ آیه قرآن و هیچ روایت و هیچ عقلی چنین چیزی را تأیید نکرده است. سپاس

زرتشتی ده قوندوز موقدس دی ! توسباگا اهریمنی دی . لعنت

سلام و تشکر از بابت مطالب خوب شما ***

شما با تمام فرق مخالفید. چه بلایی به سر کلاسهای مدی تیشن آوردید .اککنکار اشو فالون دافا را منع کردید .حتی به استاد طاهری که از قران سخن میگفت .احترام نگذاشتید.زرتشت خوب یا بد هویت ملی ما است و هیچ ربطی به سلطنت طلبها و سایر گروهای سیاسی ندارد به یاد بیاورید کوروش اولین منشور حقوق بشر را نوشت. حدف اصلاح نژاد بود نه توهین به معلولان عزیز

نییاتوس سلام بحث مخالفت با فرق نیست، بحث این است که انسان واقع اطراف خود را درست تشخیص بده، یعنی الان دغدغه اصلی انسان شده تعطیلی مدی تیشن اککنکار و اشو فالون دافا و آقای طاهری هم شده مفسر قرآن، بفرمایید مدرک تفسیر قرآن را از کجا گرفته. توی قرآن نوشته علم تأویل کتاب خدا را جز خدا و راسخون در علم که همانا اهل بیت هستند کسی دیگری نمیدونه ایشون چقدر به احادیث وروایات تفسیر قرآن مسلطند که از قرآن سخن میگفته است. راستی گفتی اصلاح نژاد این چه فرقی با اصلاح نژاد نازی ها داشته؟

خب که چی اصلا برفرض محال به معولین توهین شده چند هزار سال پیش شما الان چکار کردید براشون ؟چیز دیگه گیر نیاوردید متاسفم براتون شماها نسلتون برمیگرده به عربایی که تجاوز کردن وگرنه پیشینه ای که مورد ستایشه روزیر سوال نمیبردید اونم با این لحن خصمانه

مریم خانم سلام مهم اینه که در آینده راجع به ما چی بگن، الان هم داریم راجع به گذشته قضاوت میکنیم، قضاوت هم دلیل و منطق میخواد. ضمنا بحث علمی توهین به شخص مقابل در واقع توهین به خود انسان است.

چنين بحث هايي دور از شان شماست چه مسلمان چه زرتشتي. اگر به خداوند و به حكمت او اعتقاد داشتيد چنين حرفهاي كفر آميزي نسبت به اديان الهي نمي زديد. آيا جز اينه كه حضرت زرتشت يك پيامبر الهي بودند؟ بنابراين مسلمانان! توهين يا انكار ايشان دقيقا معادل توهين به حضرت محمد(ص) است. و زرتشتيان عزيز توهين به مقدسات اسلامي انكار حضرت زرتشت، چراكه حضرت زرتشت به عنوان يك پيامبر الهي نويد آمدن حضرت محمد را داده بودند. دوستان اگر مطالب عجيب يا ناخوشايندي در اوستا ديده مي شود 100% مربوط به تعاليم حضرت زرتشت نيست بلكه توسط موبدان تحريف يا اضافه شده. در نظر داشته باشيم كه تنها دين حفظ شده از تحريف، تشيع است. آيا سزاوار است كه هم اكنون جنايات يهود را به حضرت موسي (ع) نسبت دهيم؟؟؟ پس وجدان داشته باشيد و كثافت كاريهاي بعضي مسلمانان رو به اصل دين نسبت ندهيد.

اگر اشتباهات گذشته درگذشته خاک می شدند که مشکلی نداشت. مشکل ما اینجاست که همین زرتشتیان به ظاهر مظلوم و مدعی خردورزی در سازمانهای بهزیستی استخدام می شوند تا به معلولین اذیت و ازار برسونند. همین زرتشتیها در سطح شهر دنبال معلولین می گردند تا خانه نشینشان کنند.

شیرین عزیز من بیشتر مطالب سایت خوندم و خیلی لذت بردم از اطلاعات وسواد شما خیلی چیز ها یاد گرفتم خواهش می کنم باز هم به ماکتاب ویا ادرس سایت معرفی کنید با تشکر از شما بانوی باسواد واشنا به تاریخ

معنیَش ندانسته، بر حمایتش خیزند ! آن معاشران همرنگ، وین محامیان غضبان !

ایشون که فقط سفسطه کرده اصلا به بحث که جواب نداده اومده از این شاخه به اون شاخه پریده. متأسفم واسه کتابی که اینطوری به معلولین توهین کرده

اولا شما باید این گفته را موشکافانه تجزیه تحلیل کنی منم متاسفم ان کتابی که زنان توش پست هستن و حکم هاش دزدی از توراته!! نکنه حتما باید یه انتقاد دیگه بشنوی همین بس امثال شما به جای جواب توهین و بیشعوری میکنن معلوم میشه کی سفسطه میکنه!!

پسر جان شما بيا و موشكافی كن !!!!!!! بيا و تجزيه و تحليل كن ! احتمالاً منظورت از كتابی كه زنان توش پست شمرده شدن همون اوستای زرتشت هست كه زن همرديف جك و جونورها و خبيثان از آبزوهر محروم شدن! يا كتابی كه حكمهاش دزدی از كتابهای ديگه هست شايد منظورت باز هم اوستا باشه كه درش گوساله پرستی (و تلاش برای لودگی در مقابل گئوش اوروان) نهايت عرفان و كمال انسانيت دانسته شده !!!! پس به جای سفسطه سر دادن صدای پارس جواب بده ! البته اگر مزخرفات اوستا رو قبول نداری مجبور نيستی دفاع كنی !

کسی که نام خود در نظر را فاطمه گذاشتی .ای کاش با نام واقعی خود وارد میشدی و از مطالب غیر منطقی و پارادوکس دار "شیرین "دفاع کردی . *این روشی برای نشان دادن دروغین اثر کلام یک فرد در فردی دیگر است با هویتی جعلی

همین مونده بود که یه سفسطه باز مورد حمایت خودش و امثال خودش قرار بگیره !! به قول شاعر : هیچ عسب زهر دهد یا زشکر سرکه جهد؟ مغلطه تا چند دهی ای غلط انداز مهین ! (مولوی)

آفرین آفرین خوب با یه اختلاف کلامی به جون هم افتادید یه زمانی مسلمان ، زرتشتی ، مسیحی و یهودی کنار هم برای این آب و خاک و دین یکتا پرستی جون میدادید الان به جون هم افتادید!! مطرح نمودن این پست بی شک مغرضانه سیاسی است بیایید اشتراکاتمان را بیابیم

صفحه‌ها

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.