افزودن نظر جدید

درود بر شما ، اردویسر اناهیتا خود ایزد جداگانه (ایزد ابها یا ابان)بوده است و مربوط به دوران باستان و بسیار پیش از زرتشت میباشد و هیچ ربطی به اهورامزدا زمان زرتشت ندارد . ادیان پیش از زرتشت جهانی بوده اند مثلا معبد همین اناهیتا در اروپا فراوان است ... از طرفی باید دانست اناهیتا ایزد شفا و درمان هم بوده است و ممکن است مذهبیون برخی از بیماری هارو ریشه در خرافات مذهبی بدانند . مثلا در قرون وسطا چون علت بسیاری از بیماری های جسمی و روانی را نمیدانستند شخص مذکور را جن زده یا همین داغ خورده شیطان مینامیدند و با ایات انجیل سعی در درمان او میکردند . توجه داشته باشید اناهیتا ایزد شفا و درمان هم بوده است و بدون شک در تفاسیرتان اشتباه کرده اید .منظور از بدتنه در شاهنامه بدهیکل نبوده است بلکه دیوانگی و جنون بوده است ، یعنی اگر "نابخرد" و بد اعمال باشی سرایت جز دوزخ نیست ! حداقل به خودتون زحمت بدید و لغت هارو دریک فرهنگ لغت ترجمه بکنید ! ﻭﮔﺮ ﻧﻴﮏ ﺩﻝ ﺑﺎﺷﻲ ﻭ ﺭﺍﻩ ﺟﻮﻱ/ﺑﻮﺩ ﻧﺰﺩ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺁﺑﺮﻭﻱ/ﻭﮔﺮ ﺑﺪﮐﻨﺶ ﺑﺎﺷﻲ ﻭ ﺑﺪ ﺗﻨﻪ/ﺑﻪ ﺩﻭﺯﺥ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﻲ ﺑﻨﻪ/ﻣﺒﺎﺵ ﺍﻳﭻ ﮔﺴﺘﺎﺥ ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ/ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍﺯ ﺧﻮﻳﺶ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﺍﺭﺩ نهان http://www.farsilookup.com/p2p/seek.jsp?word=%D8%A8%D8%AF%20%D8%AA%D9%86%D9%87&page=8&lang=fa
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.