افزودن نظر جدید

جناب ALi.j شیوه شما در بحث -و علت حضور شما در این صفحه- برای ما روشن است. منتها در این مقال، چون راه را بر خود بسته دیده‌اید ژست روشنفکری و اصلاحگری بر خود گرفته اید. در حالیکه رفتار شما غیر از ژست شماست. شما میگویید: «اگر ابتدا ء هر مسیر رافرض کنید انتهای آن خداست» در پاسخ به این سخن باید گفت که اگر انتهای "هر مسیر" خدا باشد، پس راه داعش و کورش‌پرستان و ... هم به سوی خداست... (؟!) پس بفهمید که چه میگویید. ابتدا همگان را از حمله به یکدیگر بازداشتید، ولی در ادامه شعار خود را نقض کردید و با حمله به اسلام گفتید: «دین اسلام که جان انسان را باشتر محاسبه می کنند» هرچند روشن است که مسلمان هستید و از سر احساسات ناسیونالیستی اینگونه سخن میگویید ولی بدانید که ارزش جان انسان در اسلام، مساوی با کلیت روح جامعه بشری است، آنچنانکه کشتن یک بیگناه برابر با کشتن همه انسان‌ها شمرده شده است (سوره مائده/32) و به تعبیری دیگر، ارزش جان انسان به بالاترین ارزش، یعنی سعادت و شقاوت ابدی است. چنانکه کشتن عمدی یک بی‌گناه، موجب عذاب ابدی قاتل می‌شود (نساء/93) اما آنچه درباره شتر گفتید (و ناقص و بریده هم گفتید) صحیح نیست. اولاً دیه انسان فقط به شتر محاسبه نمی‌شود. بلکه به طلا و نقره هم محاسبه می‌شود. ثانیا دیه به معنی ارزش جان انسان نیست. چون دیه پیامبر اکرم (ص) با دیه ابوسفیان (به عنوان یک مسلمان ظاهری) برابر بود. ولی ایا ارزش جان آنها هم با یکدیگر مساوی بود؟! دیه تنها یک قانون کلی برای جبران خسارت اقتصادی است. نه به معنی ارزش جان انسان‌ها. در پناه بیرق اسلام، موفق و مؤید باشید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.