افزودن نظر جدید

شما با تمام فرق مخالفید. چه بلایی به سر کلاسهای مدی تیشن آوردید .اککنکار اشو فالون دافا را منع کردید .حتی به استاد طاهری که از قران سخن میگفت .احترام نگذاشتید.زرتشت خوب یا بد هویت ملی ما است و هیچ ربطی به سلطنت طلبها و سایر گروهای سیاسی ندارد به یاد بیاورید کوروش اولین منشور حقوق بشر را نوشت. حدف اصلاح نژاد بود نه توهین به معلولان عزیز
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.