افزودن نظر جدید

حاک بر سرشون مگه معلولین و نابیانایان و ناشنواها آدم نیستن ؟ حالا این ها شدن اهریمن ؟ اهریمن همون موبدان زرتشتی هستن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.