افزودن نظر جدید

گم شدن در گم شدن دین منست / نیستی در هست آیین منست دین من حسینمه(ع) ، ابوالفضلمه(ع) ، یا علی(ع)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.