افزودن نظر جدید

چنين بحث هايي دور از شان شماست چه مسلمان چه زرتشتي. اگر به خداوند و به حكمت او اعتقاد داشتيد چنين حرفهاي كفر آميزي نسبت به اديان الهي نمي زديد. آيا جز اينه كه حضرت زرتشت يك پيامبر الهي بودند؟ بنابراين مسلمانان! توهين يا انكار ايشان دقيقا معادل توهين به حضرت محمد(ص) است. و زرتشتيان عزيز توهين به مقدسات اسلامي انكار حضرت زرتشت، چراكه حضرت زرتشت به عنوان يك پيامبر الهي نويد آمدن حضرت محمد را داده بودند. دوستان اگر مطالب عجيب يا ناخوشايندي در اوستا ديده مي شود 100% مربوط به تعاليم حضرت زرتشت نيست بلكه توسط موبدان تحريف يا اضافه شده. در نظر داشته باشيم كه تنها دين حفظ شده از تحريف، تشيع است. آيا سزاوار است كه هم اكنون جنايات يهود را به حضرت موسي (ع) نسبت دهيم؟؟؟ پس وجدان داشته باشيد و كثافت كاريهاي بعضي مسلمانان رو به اصل دين نسبت ندهيد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.