افزودن نظر جدید

شیرین سفسطه گر !!! سفسطه دقیقاً حرفهای خودت هست ! تو میگی واجب الوجود بودن دلیلی بر وجود داشتن نیست !! عجب ! خوب آخه زرتشتی بی فکر ! خودت داری میگی واجب الوجود ! یعنی مطلقاً وجود داره ! بعد میگی وجود نداره ؟؟؟ سفسطه گر ! میگی چیزی که کامل مطلق باشه نمیتونه وجود داشته باشه ! دلیلت چیه ؟ حرفت غیرمنطقیه ! پس این همه موجود ول معطلن ؟ زرتشتی پوچ گرا ندیده بودیم که دیدیم !!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.