افزودن نظر جدید

اردویسور آناهیتا ایزد مربوط به قبل از زرتشت بوده ! خوب ! از اینجا مغالطه نویسنده ی کامنت بالایی (shirin) روشن می شود : ایزد اگر قبل از زرتشت بوده یعتی ربطی به زرتشت نداره ؟ هیچ ربطی به اهورامزدا زمان زرتشت نداره ؟ مطئمنی ؟ پس این همه ستایش اردویسور آناهیتا در اوستا برای چیه ؟؟ حتی موبدان امروزی هم در گهنبارها ایزد اردویسور آناهیتا رو ستایش می کنند . تازه تو متن اوستا اردویسور آناهیتا یکی از ایزدان و فرستادگان اهورامزدا برای نجات جهان و گسترش نیکی هاست و داره به زرتشت دین نیکی رو یاد میده ... خخخخ ... نگو ربطی به دین زرتشتی نداره !!! اگه اهوامزدا و ایزدان و زرتشت به دین زرتشتی ربطی ندارن پس چی به دین زرتشتی ربط داره ؟؟؟؟؟ آنهایتا اردویسور ایزد آب بود ! نه شفا !!!! ببین توهین به معلولین و نابینایان و ناشونایان تو اوستا مشخصه . بیخودی توجیهش نکن . آبروت میره . بدتنه رو هم در شاهنامه دیدم. بدتنه یعنی کسی که تنه اش و جسمش خراب هست ! اگر حرف شما درست باشه : واقعاً تو دین زرتشتی دیوانه ها رو عذاب می کنن ؟؟ دیوونه که دست خودش نیست چرا باید جهنم بره ؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.