افزودن نظر جدید

کسی که نام خود در نظر را فاطمه گذاشتی .ای کاش با نام واقعی خود وارد میشدی و از مطالب غیر منطقی و پارادوکس دار "شیرین "دفاع کردی . *این روشی برای نشان دادن دروغین اثر کلام یک فرد در فردی دیگر است با هویتی جعلی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.