افزودن نظر جدید

چنین چیزی در اسلام وجود ندارد (که گفتید کر به بهشت نمیرود). هیچ آیه قرآن و هیچ روایت و هیچ عقلی چنین چیزی را تأیید نکرده است. سپاس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.