افزودن نظر جدید

شیرین دری وری نگو !! توی بی سواد همینطور پشت سر هم داری گاف میدی ! اینقد هم ادعای سواد نداشته باش !خیلی پر ادعایی ً اگه خرده اوستا ربطی به زرتشتی ها نداره پس برای چی تو گاهنبارها اون رو میخونن ؟ گاتها رو کی نوشته ؟ همون مغان میترایی !!! در زمان شاپور ! امروز زرتشتی ها و موبدان دائماً میترا و آنهایتا رو ستایش میکنن هر روز و هر هفته و تو جشنهاشون . حرفهای ضد و نقیضت در ترجمه بدتنی باعث شده آبروت بره ! ماله نکش خراب تر میشه !!! ول گقتی بدتنی یعنی دیوانگی و جنون . الان میگی دیوانه یعنی پیرودیو ! جنون یعنی چی ؟ پیرو چی ؟ ببین حرفات تناقض داره !!! تن یعنی جسم ! یعنی روح ؟ هنوز نمیدونی تن یعنی چی ؟ بد یعنی بد . تنه = جسم . در نتیجه بدتنی = بدجسمی . به جای دور زدن و ادعای باسوادی یه خورده فکر کن !!!
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.