افزودن نظر جدید

پسر جان شما بيا و موشكافی كن !!!!!!! بيا و تجزيه و تحليل كن ! احتمالاً منظورت از كتابی كه زنان توش پست شمرده شدن همون اوستای زرتشت هست كه زن همرديف جك و جونورها و خبيثان از آبزوهر محروم شدن! يا كتابی كه حكمهاش دزدی از كتابهای ديگه هست شايد منظورت باز هم اوستا باشه كه درش گوساله پرستی (و تلاش برای لودگی در مقابل گئوش اوروان) نهايت عرفان و كمال انسانيت دانسته شده !!!! پس به جای سفسطه سر دادن صدای پارس جواب بده ! البته اگر مزخرفات اوستا رو قبول نداری مجبور نيستی دفاع كنی !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.