افزودن نظر جدید

سلام گرامی، اردویسورا آناهیتا ایزاد آبها مانند اهورامزدا پیش از زرتشت هم بوده است. مانند اینکه خدای ابراهیم پیش از ابراهیم بوده است. پس اینکه خدا پیش از کسی وجود دارد، به معنی عدم ارتباط خدا با پیامبر یا عدم ارتابط ایزدان با زرتشت نیست. بد تنه به معنی کسی است که جسم سالمی ندارد. سپاس
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.